KATARAKT düzeygöz katarakt tedavisi

En az yaşlanmak kadar doğal bir hastalık olan katarakt, doğal göz içi lensinin şeffaflığını kaybetmesi ile ortaya çıkıyor. Hastalar, renkleri daha soluk görmeye, gece görüşlerinde zorluk çekmeye başlıyorlar. Ancak tedavisi oldukça kolay.

Sadece 15 dakikada FAKO tekniği ile ameliyat ediliyor ve şeffaflığını yitiren mercek göz içinden alınarak yerine, trifokal göz içi mercek takılıyor. Böylece normalde kullandığınız, uzak ve yakın gözlüklerinizden tamamen kurtularak, yaşlanmanın keyfini çıkartıyorsunuz.

Katarakt eğer tedavi edilmezse, göz içi basıncını yükselterek, glokom adı verilen ve kalıcı körlüğe yol açan hastalığa neden olmakta.

Eskisinden daha net görmek varken, ihmalkarlık, var olan görmenizi kaybetmenize neden olmasın.

Kataraktı gözünüzde büyütmeyin.

Created By
Düzey Göz
Appreciate

Credits:

Kataraktı gözünüzde büyütmeyin

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.