Loading

TAFJORD cup Vår 2017

Fotballglede og vennskap

#TAFJORDCUP
Stolt sponsor av lokal idrett og kultur
Varierte aktiviteter

Hva er det som gjør TAFJORD cup kjekt?

Mange flotte målfeiringer

Klubber fra hele Sunnmøre

Frispark av ypperste klasse!

Samhold

Kjekke opplevelser!

Takk til alle frivillige som gjorde dette til en kjekk helg for alle deltakerne! En ekstra stor takk til TAFJORD som den viktige støttespilleren de er for idrett og kultur i regionen vår.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.