Loading

Spirituel praksis Ved Mads Dahlgaard - kontakt 6131 1905

Spirituel praksis

Det spirituelle i den terapeutiske praksis handler om at komme sig selv nær. Det spirituelle er ikke noget overnaturligt, men netop det naturlige i sin helhed. Spiritualitet betyder altså at udnytte sit fulde potentiale som menneske.

Den spirituelle vejledning hjælper til at nedbryde indre og ydre forhindringer. Den hjælper til at skabe en kropslig frigørelse og mental opvågning.

Den spirituelle praksis er holistisk og kan indeholde

Spirituel succes

For at spirituel praksis virker, skal du være klar på at tilsidesætte dig selv for at blive dig selv. Alt, hvad der begrænser dig, dine selvbedrag, tilbøjeligheder, usunde vaner, begær og behov, skal mindskes nok til, at der kan skabes plads til at vække åndelig opvågning.

Spirituel eller åndelig opvågning er nødvendig for at blive et helt menneske i spirituel forstand. At være et helt menneske vil sige at have sin reelle frihed til rådighed for sig selv. Resultatet er oplevelsen af forbundethed og næstekærlighed.

"Dersom derimod én ville mene, at han var kærlig, men tillige, at alle andre ikke var kærlige, så ville vi sige: nej stop, her er en modsigelse i selve tanken; thi at være kærlig er jo just at antage, at forudsætte, at andre mennesker er kærlige. Kærlighed er ikke en forsigværende egenskab, men en egenskab, ved hvilken eller i hvilken du er for andre."

Citat af Kierkegaard

Det handler om Kærlighed

Spiritualitet er altid rettet i mod noget bedre og større, en forbundethed med sig selv og andre. Det bedste og største som skaber denne forbundethed er kærlighed.

Spirituel praksis kræver mere af dig

I forhold til psykoterapi og filosofisk rådgivning stiller spirituel praksis særlig høje krav til klienten, der skal være villig til at gøre hvad der skal til for til gengæld at høste glæden. Målet med spirituel praksis er velvære og lykke.

Kontakt

Mads Dahlgaard

Tlf.: 6131 1905

email: kontakt@madsdahlgaard.dk

Adresse:

Jellingegade 6, kld.

2100 København Ø

Credits:

Created with images by Activedia - "meditation spiritual yoga meditating healthy zen spirituality" • congerdesign - "ginger ingber imber immerwurzel ginger root bless" • Marion Michele - "Tree by Water" • hansbenn - "candle candlelight shimmer christmas advent decoration christmas" • brenkee - "buddha flower buddhism religion peace spiritual oriental" • PublicDomainPictures - "animal carnivore cat dangerous endangered feline grass" • Engin_Akyurt - "tomato pepper onion" • Engin_Akyurt - "orange apple fruit health nourishment diet greengrocer" • Philipp Lublasser - "waterdrops" • ToNic-Pics - "rage fight faust dispute hand box human" • Tyler Nix - "untitled image" • annca - "stones love dreams" • Andreas Wagner - "untitled image" • Alexis - "buddha meditation east eastern spiritual statue buddha" • Pexels - "blur buddhism ceremony clasp hands close-up daylight" • Alan Labisch - "Long Night on Bowman" • Brian Mann - "Footprints on sand beach" • picjumbo_com - "dandelion flower spiritual pebble japanese vacation summer" • Artem Bali - "Incense stick in balinese rainforest." • Zac Durant - "Sunshine bath" • Sharon McCutcheon - "Unicorn Colors Bokeh"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.