Lumas Tel Aviv הסיפור בכמה דקות

אנחנו מגיעים עוד מעט ואז בטח נעשה הכרות מסודרת יותר, אבל חשבנו בינתיים לספר לכם בקצרה על הפעילות המדהימה של לומס המשלבת בין אומנות ומסחר וקצת על התוכנית שלנו לפעול בתל אביב

אנחנו מאמינים שאומנות צריכה להיות לכולם. המסחר באומנות נעשה בדרך כלל ע״י גלריות מובילות שנוטות להציג יצירות שמיועדות לאספנים מקצועיים פרטיים או מוסדיים ומהצד השני חנויות מוזיאונים שמוכרות הדפסים המוניים חסרי ייחוד במחירים נוחים. חיפוש אחרי אומנות אישית וייחודית במחירים נגישים נותרה ברוב המקרים ללא מענה. לומס נוצרה כדי לסגור חלק מפער זה ע״י הקמת חלל חדש לאומנות שמדבר אל כל שוחרי האומנות לרבות אספנים חדשים שעושים כעת את צעדיהם הראשונים

הפורטפוליו שלנו מכיל מעל 2,000 יצירות של אמנים חדשים וידועים בפורמטים שונים שמאפשר לכל אחד למצוא משהו ייחודי שקרוב לליבו. יתרה מזו, אם אתם מחפשים יצירה קלאסית או מודרנית סביר להניח שתמצאו אותה גם במאגר הייחודי שלנו

מאחר שהטכנולוגיה הקיימת כיום מאפשרת למדיה של הצילום לייצר כמות אינסופית של יצירות ״מקוריות״ לומס מציינת במפורש בכל יצירה כמה מוגבלת תהיה הגירסה ובכך מבטיחה שלא האמן ולא לומס יפיקו עוד העתקים של יצירה זו בעתיד. יתרה מזאת, סידרות מיוחדות המופקות ב״מהדורה מוגבלת״ הנמכרות בצירוף חתימת ידו של האמן עצמו ומספור התמונה מתוך הסידרה זוכות לביקוש רב במכירות פומביות וערכן עולה עם השנים

יצירה עם תעודה מקורית היא התחלה לבניית אוסף מבטיח

אחרי ערים המרכזיות בעולם ומרכזי המסחר באומנות המתפתחים במפרץ הפרסי ובאסיה גם תל אביב תהיה על מפת הסניפים . השקענו הרבה מחשבה איפה למקם את הסניף הראשון של לומס והחלטנו שהאזור שמשקף הכי טוב את הייחודיות שלנו היא שכונת לוונטין המתפתחת. אזור אורבני מתפתח בקצב מדהים עם נגישות נוחה ויחד עם זה מעודד ייחודיות ויצירתיות שלא רואים במקומות אחרים

מקווה ישראל לוונטין המקום ה״חם״ הבא
המתנה האידיאלית
Created By
ran shaked
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.