Ziua Municipiului Caracal 17 - 24 noiembrie 2016

Cu prilejul sărbatoririi a 478 de ani de la prima atestare documentara, Sala Polivalenta, dar și unități de învățământ din Caracal au găzduit competițiile sportive din cadrul "Cupei Municipiului Caracal".

La Colegiul Tehnic "Matei Basarab" si Școala Gimnaziala "Gheorghe Magheru" s-a desfasurat competiția de tenis de masă între licee și clasele V-VIII.

Marți, 22 noiembrie, cu începere de la ora 09:00, în Parcul "Constantin Poroineanu" a avut loc concursul de cros.

Scoala Gimnaziala Nr. a găzduit 1 concursul de sah intre clasele I-XII.

La aceste concursuri sportive elevii Colegiului Agricol ,,Dimitrie Petrescu’’ au obținut premii importante.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.