Paremmaksi digiopeksi Mirlinda Kosova-Alija, @MirlindaKA

Minä 5-vuotiaana kotikaupunkissa Mitrovicassa
Kokeisiin valmistautuminen: "opettamalla" muille koealueen keittiön kaakeleilla :). Wannabe ope jo peruskoulusta alkaen.
Tausta hyvinkin perinteisestä peruskoulusta "Opettaja tietää parhaiten" mentaaliteetti (vahva autoritäärinen opetus/oppiminen)

Polkuni opettajaksi

on kulkenut IT-tradenomi opintojen ja englanninkielisen ylemmän AMK-tutkinnon (Business Management and Entrepreneurship) kautta. Oman osaamisen jakaminen ja muilta oppiminen on erittäin vahva osa minua. On aivan mahtavaa, kun pääsen jakamaan omaa asiantuntijuuttani opiskelijoille ja samalla itsekin opin heiltä uusia asioita ja näkökulmia.
Toimin pitkään eLeanring Centre nimisessä yksikkössä, jossa päätehtäväni oli tukea opettajien digitaalisia taitoja. Sitä kautta pääsin lähempänä opettajien arkea.
Koen, että opettajaopinnot ovat olleet minulle kypsymisprosessi, jonka kautta olen saanut erilaisia opetusmalleja ja työkaluja hyötykäyttöön. Olen saanut paljon uutta tietoa sekä ohjaajien että opiskelukaverien kautta.

Opetusharjoittelu

Olen opettanut tätä samaa aihetta aiemminkin, mutta nyt pedagogisten opintojen myötä huomaan selkeitä eroja edellisiin toteutuksiin. Mainittakoon tässä muutama: minulla on Moodleen nykyään pedagogisempi lähestymistapa, käytän ahkerammin reflektointia opetustilanteissa, dialogia parantamalla koen, että ohjaajana osaan toimia tehokkaammin, lisäksi tunnistan ja tiedostan paremmin tiimiopettajuuteen liittyviä kehityskohtia.
Kehitystie hyväksi opettajaksi osaltani jatkuu valmistumisen jälkeenkin. En näe itseäni vielä täyspäiväiseksi opettajaksi, mutta ehkä myöhemmin?
Opettajapaperien lisäksi, käteen jää hyviä muistoja ja uusia ystäviä. KIITOS OHJAAJILLE JA OPISKELIJAKOLLEGOILLE!

Credits:

Created with images by vanmarciano - "web design laptop html" • USAG-Humphreys - "Back to School 2012 - U.S. Army Garrison Humphreys, South Korea - 27 August 2012" • uniquedesign52 - "woodland road falling leaf" • uniquedesign52 - "woodland road falling leaf"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.