PeopleSoft wprowadzenie

People Soft jest aplikacją typu CRM (Client Relationship Managment), dzięki której w Orange mamy moliwość zarządzania kontami naszych Klientów. Jest to równie baza danych, w której przechowywujemy wszystkie informacje na temat Klienta, Jego usług oraz zamówień i zgłoszeń.

etc etc

Poniej krótkie video pokazujące jak logować sie do PS, nastepnie podział na kompnenty

krótko o komponentach, mamy Klienta, Konto i Kontrakt.

Jakie informacje znajdziesz na Kliencie?

Komponent Konto

Jakie informacje znajdziesz na Koncie?

Jakie informacje znajdziesz na Kontrakcie?

a teraz zrób ćwiczenie i znajdź informacje z konta Klienta

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.