Loading

På sporet av frihet 15 portretter fra Tom Hatlestads kunstprosjekt "Tracing Freedom"

Hva betyr frihet for deg?

Hva betyr frihet for deg?

Dette spørsmålet har fotograf Tom Hatlestad stilt til folk over hele verden.

Hva er egentlig frihet? Kan man være helt fri? Hva tenker du når du hører ordet frihet? Og hva tenker andre når de hører det samme ordet?

For meg betyr frihet til å være ansvarlig overfor seg selv, til samfunnet og til planeten. Frihet er mulig­heter. Det er anledning til å kjenne sin egen styrke, sitt eget potensiale. Det er anledningen til å slippe løs alle de muligheter som et menneske er født med. Det er anledningen til å pakke ut gaven som vi alle bærer i oss. Frihet er muligheten til å tenke STORT, å tenke annerledes, å gå utover det som allerede er kjent, det som allerede er gjort - å skape nye grenser. Frihet er å være i fred med seg selv, og vite at jeg har gjort, eller jeg gjør det jeg ville - og at ingenting stoppet meg.
To me, freedom means being responsible to oneself, to society and to the planet. Freedom is opportunity. It is the opportunity to know one's own power, one's own potential. It is the opportunity to unleash all the possibilities that a human being is horn with. It is the opportunity to unwrap the gift that we all carry within ourselves. Freedom is the opportunity to think BIG, to think differently, to go beyond what is already known, what is already done - to create new frontiers. Freedom is being at peace with oneself, knowing that I have done or am doing what I wanted to - and that nothing stopped me. Muhammad Yunus, Dhaka, Bangladesh
Min frihet er ensomhet – når min favorittmusikk erstatter det å omgås, blir vinden min venn og himmelen en lytter. Frihet er å være selvstendig, å være forskjellig fra andre mennesker uten å ha frykt for å bli avvist.
My freedom is solitude - when my favourite music replaces human contact, the wind becomes my friend and the sky my listener. Freedom is to be independent, to be different from other people without fearing being rejected. Anastasia Labanova, Vilnius, Litauen
Frihet er å få leve med familien sin og gjøre sine egne valg.
Freedom is to live with ones family and to make your own choices. Gard Berg Hatlestad, Tjøme, Norge

Hva betyr frihet for deg i ditt liv?

Reflekter over begrepet frihet. Hva betyr frihet for deg? Hvordan opplever du frihet i ditt eget liv, land og nabolag?

Ønsker du å se mer? Hele utstillingen er tilgjengelig for Kunst i Skolens medlemmer. Meld skolen inn i dag og få tilgang til alt innhold på kisdigital.no!
Created By
Kunst i Skolen
Appreciate

Credits:

All photos © Tom Hatlestad www.freedomtrack.no www.tomhatlestad.com www.kunstiskolen.no www.kisdigital.no Kunst i Skolen 2020