Girişim ve Sosyal Medya Haber Sitesi:Bibetik.com Mikro haber sitesi:www.bibetik.com

Merhaba arkadaşlar,bügün size yeni bir siteyi tanıtacağım.Sitemizin adı bibetik.com,Bibetik bundan kısa bir süre önce yayın hayatına başlamış olan Türkiye ve Dünyada ki girişim ve sosyal medya haberlerini size kısa sunan yani mikro bir haber sitesidir.

Bibetik.com

Bibetik biraz alışılmışın dışında zaman tüneli tasarımına sahiptir.Bu sayede haberleri hızlı takip edebilirsiniz.Ayrıca Bibetik sitesinde zaman zaman ipuçları,motivasyon sözleri,girişimci veya yatırımcıların twitter sözlerini alıntılarak paylaşıyor.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.