Portfolio Petra Suominen

Sisällysluettelo

  • Naisvalo
  • Miesvalo
  • Rembrandtin kolmio
  • Ennen & Jälkeen
  • Kuvia
  • Kameran säädöt
  • Itsearviointi
Naisvalo

Imartelevassa naisvalossa lähinnä kameraa oleva poski on varjossa, joten kasvot näyttävät kapeammilta.

Miesvalo

Miesvalo saadaan aikaiseksi kun poski, joka on lähempänä kameraa on valoon päin ja kasvojen toiselle puolelle muodostuu varjo.

Rembrandtin kolmio

Rembrandtin kolmio saadaan asettamalla päävalo 45:n asteen kulmassa malliin. Rembrandtin kolmio muodostuu mallin kasvoille silmän alle.

Ennen
Jälkeen

Tämä kuva oli todella pimeä ja jouduin "avaamaan" sitä Photo Shopissa todella paljon. Lisäksi käsitellystä kuvasta on poistettu häiritsevät roskat ja se on muutettu mustavalkoiseksi.

Behind The Scenes
Kuva otettu Taitaja kilpailun semifinaalista

Aperture eli Aukko

Aperture on kamerassa oleva aukko jota pienentämällä tai suurentamalla voit määrittää kuinka valoisa kuvasta tulee. Mitä pienenmpi aukkoarvo on, sitä valloisampi kuvasta tulee.

Shutter

Shutteria muuttamalla määrittelet sen, kuinka nopeasti kamera ottaa kuvan. Jotta voit esimerkiksi urheikukuvissa pysäyttää liikkeen, täytyy shutter arvon olla suuri.

ISO

Iso-arvon ollessa suuri, kamera on herkempi ja kuva muuttuu rakeiseksi.

Itsearviointi

Tämä kurssi on ollut minulle hankala, koska en aiemmin tiennyt mitään valokuvauksesta. Tämän takia kurssi on ollut myös erittäin kiinnostava. Olen joka tunnilla oppinut jotain uutta ja kameran säädöt alkavat jo sujua. Olen innoissani oppimaan lisää.

Created By
Petra Suominen
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.