Jeg leide oss en bobil Og så kjørte vi avsted.

Jeg leide oss en bobil . Det var en slags nødhandling. Men vi pakket for to overnattinger, og så kjørte vi avsted.

Kvamskogen
Med Jesus langs veien.
En hvileplass
Veiarbeid
innsnevring
natur betong.
en gang i tiden.
Intelligente og ansvarlege personar parkerar ikkje her. For alle andre er det parkerings forbod i og ved vegkrysset! Sjå skilting!
tepperegn.
vei under vann.
Gullfisk vann?
Javisst! Og keramikk gitt.
Rundkjøring i tunnel.
To staute campere. Vi bor til høyre. Avstand må man ha.
Kortspill i de sene timer.
Ved lyset.
Nattetimer.
God morgen.
Takk.
Rullesteinsstrand.
På andre siden av cruiskaien.

Parkert.
Litteratur kiosk.
Fascinert.
Fossen
Flammehav
Rasteplass.
Natt to.
Så langt men ikke lenger.
Created By
Hugo Lütcherath
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.