Loading

24 kitchen & Mergellandei chef Wim Ballieu " De streken van Wim"

Alles wordt mooier als je niet denkt in hokjes...

retteketet een toffe mail in mijn box.....

Wat eraan vooraf ging...

Beste Vera en Guus,

Mag ik even jullie aandacht ivm het TV-programma "De Streken van Wim" op de zender 24Kitchen?

Eén van de gerechten op onze lijst, zijn "vogelnestjes in tomatensaus". ....... zouden jullie willen meewerken?

Natuurlijk!

"Wie sjoen...."

vogelnestjes in tomatensaus
22 november 19:00 on 24 kitchen

witte kippen; meestal witte oorlellen; witte eieren

Vrij in de wei

rode oorlellen; bruine eieren

Onze eerste kipkes buiten.

Credits:

Created with images by JerzyGorecki - "egg socket optimization" • turkish414 - "maas maastricht netherlands"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.