Loading

Herning Bibliotekernes CB Nyhedsbrev juni 2019

Indhold

Solen skinner og sommeren står for døren, men inden du pakker taskerne og smider solbrillerne på, kan du lige nå at blive opdateret på følgende spændende ting fra CB-land:

 • Sommerhilsen fra Pernille Schaltz
 • Velkommen til nye ledere
 • Update på vores indsatsområde i 2019: Børn, litteratur og læsning
 • Modningsområdet 2019: Frivillige
 • Ekstraordinært CB-ledermøde
 • Bibliotekernes Proceshub
 • Biblioteksdidaktik: Forstå biblioteket og dets kerneområder
 • Digital transformation: Få et digitalt mindset til fremtiden
 • 12-12 mødet

Kære kolleger,

Så er det endnu engang, hér på falderebet til sommerferien, tid til regionalt CB-nyhedsbrev med nyheder fra CB og alle jer rundt omkring i vores region. Håber at I alle sammen får en skøn og afslappende ferie – vi ses på den anden side. Og tak for samarbejdet i det første halve år af 2019 – som jeg synes bød på en masse gode møder, netværk, ny viden og ikke mindst en rigtig god tur til Finland, Helsinki, med en del af jer. Flot, flot nyt hovedbibliotek fyldt med besøgende og spændende brugerdrevne aktiviteter, og spændende at høre om og opleve hvordan lederne af Helsinkis biblioteker leder og driver deres huse. Herhjemme ville vi nok kalde det kollektiv ledelse - eller det ultimative medarbejderdemokrati - for stort set alt var til diskussion og/eller afstemning blandt medarbejderne. Det er bestemt ikke noget man ser mange steder herhjemme.

God læsning – og igen – ha’ en rigtig dejlig ferie! Masser af hilsner,

Pernille

Velkommen til nye ledere i biblioteksregion midtjylland:

I Skanderborg er Jens-Ole Winther ansat som bibliotekschef. Kontaktmail: jens.ole.winther@skanderborg.dk

Ved Favrskov Bibliotekerne er Lene Bjarke Skov ansat som afdelingsleder ved Hammel Bibliotek. Kontaktmail: lbsk@favrskov.dk

I Struer er Thomas Maroti Antunes ansat som Centerchef for Kultur, Fritid og Lokalområder. Kontaktmail: thomasma@struer.dk

I Randers tiltræder Lene Graugaard-Jensen stillingen som chef for litteratur og læring pr. 1. august. Kontaktmail: lgj@randersbib.dk

Velkommen til dem!

INDSATSOMRÅDET 2019: BØRN, LITTERATUR OG LÆSNING

Årets indsatsområde blev skudt i gang med Den store læsefestival, der blev afholdt på Herning Bibliotek i januar. Derefter har der været sendt en række webinarer i løbet af foråret; ”Lones Licenser” om at bruge de digitale ressourcer i børnebiblioteket og ”Annes anbefalinger” om hhv. den komplekse børnebog og fantasy til børn og unge. Disse, og mange andre, webinarer er tilgængelige på centralbibliotek.dk.

I maj blev afholdt en best practice-temadag om åben skole-tilbud. Dagen bød på et oplæg om åben skole ved Lars Emmerik Damgaard Knudsen, DPU, samt tre workshops, hvor deltagerne fik lejlighed til at snuse til tilbuddene ”Junior-kulturformidler” (Randers Bibliotek), læseambassadører og konkurrencen ”Hvem vil være litterær” (DOKK1 i Aarhus) samt Læseskoler inklusive guidet fælleslæsning (Herning Bibliotekerne). Deltagerne var glade for både oplæg og workshop, ikke mindst for muligheden for selv, om end i det små, at prøve kræfter med nogle af koncepterne.

Den 18. juni blev den sidste best practice-dag på denne side af sommerferien afholdt – om samarbejde med dagtilbud. Anne Nguyen-Quy, VIA University College, holdt et oplæg om ”dialogisk læsning”, hvorefter der var tre forskellige workshops på programmet: Mustafa’s robot (Skive Bibliotek), Bog-vogterkursus (Herning Bibliotekerne) og Eventyrbogbussen (Randers Bibliotek).

I efteråret afholdes følgende arrangementer inden for indsatsområdet:

 • 26.9.: Best practice-dag om læsning i familien og i fritiden.

Samt to temadage under overskriften ”Børneformidlerens forståelse af egen rolle”:

 • 24.10.: Litterær debat
 • 19.11.: Den gode formidler.

Det er muligt at tilmelde jer på centralbibliotek.dk efter sommerferien.

Modningsområde 2019 - ”Frivillighed og civilsamfund”

Sideløbende med indsatsområdet ”Børn, litteratur og læsning” arbejder vi med at udvikle modningsområdet ”Frivillighed og civilsamfund”, som vi forventer bliver indsatsområde i 2020. Som en del af vores arbejde vil vi besøge en række biblioteker i regionen for at tage temperaturen lokalt. Hvor står bibliotekerne i forhold til arbejdet med frivillige, hvilke behov for og ønsker til kompetenceudvikling på området er der – og hvilke visioner findes allerede for bibliotekernes videre arbejde med frivillighed og civilsamfund, både konkrete lokale og mere generelle?

På biblioteksledernes fælles seminar d. 19.-20. september vil vi sammen arbejde videre med udvikling af indsatsområdet til 2020.

Der er flere steder på nettet, hvor bibliotekerne med fordel kan finde viden og værktøjer til arbejdet med frivillighed og civilsamfund. Se f.eks. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, som har en læringsbank med gratis undervisningsmaterialer, bl.a. kortere videoer, artikler, litteratur m.v. Af relevans er bl.a.:

Video om ”Frivilliges motivation og trivsel”

Video om ”Motivation af forskellige typer af frivillige”

Center for Frivilligt Socialt Arbejde stod også bag Herning Centralbiblioteks webinar ”Samskabelse der virker!”, som blev afholdt 2. oktober 2018 og stadig kan tilgås lige her.

Ekstraordinært CB-ledermøde d. 17. juni, i anledning af besøg fra Slots- og Kulturstyrelsen

Af: Pernille Schaltz

Som de af jer ca. 20 chefer og ledere fra regionen der deltog i mødet vil vide, havde vi for nyligt besøg af Annette Bach og Kamma Kirk Sørensen fra Slots- og Kulturstyrelsen, som besøgte os i anledning af at arbejdet med at udforme den nye rammeaftale er gået i gang. Annette, som er ny kontorchef for ”Litteratur og biblioteker” benyttede lejligheden – inden vi gik i gang med at snakke om den nye rammeaftale - til at orientere lidt generelt omkring de reorganiseringer der er sket i styrelsen, og om de nye ting der bl.a. er sket på områder som nationalbibliografien, DEFF osv. Og så udfoldede de SLKS’s rolle på folkebiblioteksområdet og fortalte om de tanker de p.t gør sig om udviklingspuljen og den måde den forvaltes. Du finder slides fra dagen her.

Og så snakkede vi om input og ønsker til en ny CB-indsats/rammeaftale fra og med 2021. Flere nævnte at noget af det vigtigste er, at CB’erne sikrer det sammenhængende og samarbejdende biblioteksvæsen – for det skal vi passe på og dyrke. Andre ville gerne have mere data om brugere og ikke-brugere til at hjælpe os med at gøre os klogere i vores arbejde, nogle nævnte at vi gerne skal blive bedre til at dokumentere og italesætte effekten af de mange indsatser vi laver på bibliotekerne. Og så skal CB sikre at udsynet går ud over kommunegrænsen og sikre at medarbejderne mødes på tværs - også fysisk -, have overblik over hvor i Danmark der findes viden om et givent emne, megatrends og udviklingen – bare for at nævne nogle af de mange gode input som SLKS fik med hjem til det kommende arbejde med den nye rammeaftale.

Det var et supergodt møde – og 1000 tak til jer der var med og gav jeres gode input. Og husk at alle til enhver tid er velkomne til at sende nye tanker/input/ønsker til den nye rammeaftale, både til ovenstående og til Annette og Kamma. I kan se slides

Bibliotekernes Proceshub

Det seneste halve år har ledere og medarbejdere fra en række biblioteker arbejdet intenst med at identificere, afprøve og udvikle Bibliotekernes Proceshub.

Copenhagen Coaching Center har udfordret og styret deltagerne i processen, og CCC skal nu i gang med at samle det hele i et online redskab, der bliver et knudepunkt, en metodebank, et fællesskab for videndeling – en Bibliotekernes Proceshub. Proceshubben er et sted, hvor vi sammen kan arbejde med biblioteksspecifikke processer – fra de omsiggribende strategiske udviklingsprocesser til de mindre processer, som vi alle står med dagligt. Proceshubben vil integrere både kendte og nye metoder.

Vi glæder os vildt meget til at tage hubben i brug sammen med jer i løbet af efteråret. Lige så snart Bibliotekernes Proceshub er flyveklar, vil I høre nærmere om, hvordan I kan komme med ombord.

Forstå biblioteket og dets kerneområder: Biblioteksdidaktik '19

Centralbibliotekernes forløb i Biblioteksdidaktik udbydes for anden gang med opstart i efteråret 2019. Forløbet bliver denne gang sammensat af et grundmodul og en række valgfrie moduler.

Det fælles grundmodul handler om biblioteksforståelse, biblioteksdidaktikbegrebet og vejlednings-begrebet, hvor fokus er på bibliotekshistorie samt hvordan biblioteksdidaktik sætter biblioteksarbejdet i andre ramme.

De valgfri moduler er:

• Oplevelseslitteratur

• Samskabelse

• Biblioteksrummet

• Digital dannelse

Deltagerne vælger minimum to valgmoduler, men det er også muligt at tage alle fire.

Forløbet afholdes to steder i landet – et Øst-forløb i Roskilde og et Vest-forløb i Vejle. Se datoer mm på centralbibliotek.dk, hvor du også tilmelder dig.

Har du spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte udviklingskonsulent Anne Juhl Nielsen (25 12 85 96 – bibajn@herning.dk)

”I forbindelse med Akademiforløbet i Biblioteksdidaktik har jeg opnået en større forståelse for biblioteket som helhed. Som nyansat kulturformidler, har kurset givet mig et større indblik og forståelse for de mange roller man som biblioteksformidler må indtage, samt et fælles fagsprog til at bakke det op.”

– Sidse Tronhjem Lauritsen, cand. mag. og kulturformidler ved Silkeborg Bibliotekerne.

Digital Transformation: Få et digitalt mindset til fremtiden

” Digital Transformation er en rejse... - i dynamiske konkurrencemæssige landskaber, hvor organisationen til enhver tid og på en tidssvarende måde, med de teknologiske og digitale muligheder in mente, imødekommer borgerens behov og opfylder dennes til stadighed foranderlige krav og forventninger.”

Organisationsforløbet Digital Transformation styrker biblioteket i den digitale transformation og hjælper med at bringe de digitale kompetencer i spil. Forløbet giver bibliotekets ledere og medarbejdere redskaberne til at arbejde aktivt med digital ledelse i praksis.

Forløbet er et modulopbygget digitalt forløb, der er udviklet i samarbejde med Digitaliseringsinstituttet og Ampersand Associates. De deltagende biblioteker vælger en case, som biblioteket arbejder med gennem hele forløbet. Undervejs får biblioteket støtte af en uddannet guide fra centralbiblioteket.

I oktober måned opstarter endnu et forløb, og efter sommerferien åbnes der for tilmelding.

Biblioteksledermøde i september 2019

Traditionen tro mødes bibliotekslederne til et 12-12-møde i september. Denne gang finder mødet sted fra torsdag d. 19. september til fredag d. 20. september.

På mødet vil vi blandt andet dykke ned i det kommende års indsatsområde – Frivillighed og Civilsamfund, og vi vil tage temperaturen på dette års arbejde med Børn, læsning og litteratur. Det endelige program bliver offentliggjort efter sommerferien, men I kan allerede nu tilmelde jer seminaret lige her.

Vi glæder os til at se jer.

GOD SOMMER!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.