Hallo, ik ben Loes Communicatie adviseur, Limona Coaching & Communicatie

Communicatieadvies en productie van in- en externe media
Voor opdrachten voor Limona Coaching & Communicatie heb ik na ruim 12 jaar zelfstandigheid een uitgebreid netwerk van betrouwbare partners opgebouwd op het gebied van journalistiek, vormgeving, fotografie en drukwerk

Ik werk als projectmanager, tekstschrijver, (web)redacteur, communicatieadviseur, personal/werkcoach en communicatietrainer.

PROJECTEN

Trots ben ik op GRIJS Magazine, hét inspiratiemagazine voor 70+, dat ik samen met twee andere zzp’ers maakte en dat in oktober 2014 officieel werd onthuld.

GRIJS MAGAZINE

Trots ben ik op GRIJS Magazine, hét inspiratiemagazine voor 70+, dat ik samen met twee andere zzp’ers maakte en dat in oktober 2014 officieel werd onthuld.

Kijk op www.grijsmagazine.nl

Klik op de GRIJS video hieronder.

Heineken Starsales Nieuwsbrief verschijnt 6 keer per jaar in print en online.

HEINEKEN STARSALES NIEUWSBRIEF

COMMUNICATIEADVIES

‘Loes is journaliste in hart en nieren, ze onderzoekt, stelt vragen waar nodig, verifieert. Maar ze weet ook als geen ander met de gevoeligheden binnen grote concerns om te gaan'.

Credits:

GPB Media

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.