EDIT K. PRISLISTA 2017

• Avslappnat • Äkta • Personligt • Hjärtliga skratt • Ditt bästa jag •

Praktisk information

  • Alla våra priser beräknas utifrån den totala tiden för uppdraget, inkluderat tid för förberedelser, restid, fotografering och efterarbete, varför en exakt uppskattning bäst görs efter samtal med oss.
  • Våra priser debiteras per påbörjad timme.
  • Samtliga bilder redigeras lätt avseende exponering, kontrast och hudförbättringar. Extra retusch kan beställas som tillval.

PRESSBILDER / PORTRÄTT

Till EditK själv & teamet....................................välj enstaka bilder, 680:-/st

(ingen förberedelser, restid, fotografering och efterarbete debiteras)

Till Editks Kunder..............1200:-/h (Minimidebitering 2 h)

Detta pris beräknas utifrån den totala tiden för uppdraget, inkluderat tid för förberedelser, restid, fotografering och efterarbete, bilder väljs och köps efterfotograferingen. Detta pris betalas även när inga bilder väljs.

  • Välj enstaka bilder, 750:-/st
  • Bildpaket 2-4 bilder, 550:-/bild
  • Bildpaket med upp till 10 utvalda bilder, 4500:-

Eventfotografering

Eventfotografering 1500:-/h (Minimidebitering 2 timmar)

Alla högupplösta bilder ingår i detta pris.

Extra tillval

  • Friläggning 900:-/bild
  • Retuschering 1200:-/timme

För alla EditKs kunder som bokar Juliana Wiklund på egen hand, betalas ett arvode av 20% av det totala fakturerade summan till EditK. Denna summa kan dras av vid andra fotograferingar till EditK.

JW Creatives, www.julianawiklund.com

juliana@morethanwords.se, +46(0)70 2635767

Besök adress: BLOCK STOCKHOLM, Åsögatan 115, 6tr, Stockholm

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.