ITK 2017 5.-7.4.Hämeenlinna

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa konferenssi järjestettiin 5.-7.4.2017 tuttuun tapaan Hämeenlinnan Aulangolla. Esittelen tässä koosteessa oman ohjelmapolkuni ja muistiinpanojani ITKsta.

Ensimmäisenä minulla oli ohjelmassa TIEKEn Työn muutos haastaa - miten koulutus vastaa? iltapäivä workshop 5.4.2017.

Aluksi keynote-puheenvuoron piti Sami M. Leppänen, Kone Oyj.

Miten koulutus voi vastata työn muutokseen, minkä pitäisi muuttua oppimisessa ja opetuksessa. Työelämä peräänkuuluttaa valmiuksia kriittiseen ajatteluun, oivaltamisen, tiimityöhön, digityötaitoihin, tietotyöosaamiseen. Kiireen tuntu on ollut jo pitkään ongelma työelämässä. Tarvitaan uutta taitoa osata erottaa olennaiset asiat tulvasta, tarvitaan tietoista läsnäoloa.

Digitaidot ovat uudenlaisia tapoja tehdä työtä. Työelämässä tarvitaan monenlaisia verkossa työskentelyn taitoja, mutta kuka niitä kouluttaa? Työelämätaidoissa olennaista on yhteistyö, vuorovaikutus, verkostot. Tiedonhaku- ja tiedonhallintataidot ovat opettajalle keskeisiä digiajan taitoja.

Oppimista tapahtuu kaikkialla. Jokainen päivä on oppimispäivä.

Ryhmissä pääsimme työstämään mielenkiintoisia aihepiirejä, keskustelu oli antoisaa.

Kaiken kruunasi työpajan päätteksi tarjottu lasi kuohuvaa 😊

6.4. ITKn polkaisi vauhtiin Digiveikot

Avajaistilaisuudessa kuultiin monta mielenkiintoista puheenvuoroa. Tutkija Riina Vuorikari Euroopan komission yhteisestä tutkimuskeskuksesta puhui oppimisanalytiikasta. Asia on vielä uusi, ja tarvitaan lisää tieteellistä näyttöä oppimisanalytiikasta hyödyistä oppimiseen. Myös monia isoja kysymyksiä liittyen eettisiin kysymyksiin ja tietoturvaan on pohdittavana. Tarvitaan yhteinen visio, joka pohjautuu meidän arvomaailmamme, ja työkaluja jotka oikeasti auttavat oppijaa. Vuorikarin viesti opettajille oli, että tähdätkää korkealle ja vaatikaa parempaa oppimisanalytiikalta.

Professori Paulo Blikstein Stanfordin yliopistosta piti puheen otsikolla Digital Fabrication on Education: Creating a Generation of Young Innovators.

Blikstein totesi, että sen sijaan että koneita yritetään valjastaa opetusta tekemään, teknologiaa tulisi antaa oppilaiden käyttöön, että he voivat sen avulla luoda itse jotakin uutta. Tähän pohjautuvat FabLab ja Makerspaces ajatuksella toimivat oppimistilat, jossa oppija pääsee työskentelemään erilaisten laitteiden ja materiaalien kanssa, kokeilemaan ja luomaan uutta. Aiheesta voi lukea lisää Meaningful Making kirjasta joka löytyy verkosta http://fablearn.stanford.edu/fellows/sites/default/files/Blikstein_Martinez_Pang-Meaningful_Making_book.pdf

Opettajaa tarvitaan ohjaamaan digivälineiden kanssa työskentelyä ja oppimista. Diginatiivitkaan eivät osaa itsestään käyttää teknologiaa uuden luomiseen ja oppimiseen, vaan tarvitsevat opettajan ohjausta.

Blikstein tiivisti Makerspace toteutuksen:

Intergrate into classroom

Make it real

Research

Multimodaalisen oppimisen tutkimuksella ja analytiikalla saadaan erilaisen työskentelyn hyödyistä näyttöä. Tekemisen ja ajattelun vaihtelun on todettu olevan oppimisen kannalta olennaista. Heikommin menestyvät oppilaat hyötyivät siitä, että he toimivat teknologian käyttäjinä ryhmätyöskentelyssä. Tutkimustulokset myös osoittivat, että oppitunnin aiheen tutkiminen ennen oppituntia paransi oppimista.

Oma esitykseni Digiajan työelämätaitoja avoimessa yliopistossa oli molempina päivinä esillä posterina. Esitys liittyi opintojaksoon jota opetan sivutyönä. Posterin tein ilmaisella Canva ohjelmalla, joka osoittautui erittäin käyttökelpoiseksi työkaluksi. Ei sillä entisestä koulutussuunnittelijasta ihan graaffista suunnittelijaa tullut, mutta posterin sain ihan omin voimin aikaan.

http://bit.ly/2oQu1py

Torstaina pidin myös lyhyen Chat&foto esityksen, jonka materiaali on katsottavissa videona. Esityksen tekoon käytin ilmaista Adobe Spark Video sovellusta. Tämä kooste-esitys puolestaan on tehty Adobe Spark Page sovelluksella. Molemmat ovat iPadilla ja iPhonella toimivia erittäin monikäyttöisiä ja helppoja sovelluksia, suosittelen tutustumaan.

https://t.co/3jHMaU8OHC

Esko Liuksen & Pete Stockleyn esitys Opettajan verkkoympäristöoppi oli selkeä ja konkreettinen vertaileva esitys erilaisista verkko-opetuksen ympäristöistä. Esitysmateriaali löytyy täältä

https://t.co/RzFufBCl4R

Tiedonhaun pelillistäminen lisätyn todellisuuden avulla esitykseksessä Marko Akkanen ja Janne Seppänen kertoivat Lahden kaupungin kirjaston kehittämän pelisovelluksen käytöstä tiedonhaun opetuksessa.

https://issuu.com/tanjao4/docs/aarre-esite

Iltajuhlassa esiintyi Pete Parkkonen.

7.4. ohjelmassani oli ensimmäisenä esitys Tietotyö netissä: haastetaanko lukiolaisia riittävästi, jossa esiteltiin Helsingin, Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen yhteisen tutkimushankkeen tuloksia. Hankkeen tavoitteena on kehittää malleja ja käytäntöjä argumentatiivisten nettilukutaitojen opettamiseen lukiossa. Internet lähteiden arviointi on haastavaa kaikenikäisille. Esityksessä ja yleisön kanssa käydyssä keskustelussa tuli esiin se, että multimodaaliset tekstit vaativat erilaista lukutaitoa kuin perinteinen teksti, eikä tätä tarvetta ole opetuksessa riittävästi huomioitu. Tutkimustuloksissa näkyi mm. se että multimodaalisten tietolähteiden luotettavuuden arviointi oli lukiolaisille hankalaa. Esimerkiksi videolähde koettiin luotettavammaksi kuin teksti, vaikka tutkimuksessa käytetyt lähteet olivat yhtä puolueellisesti tuotettuja. Hankkeessa tutkitaan myös lukion tietotyön pedagogisia käytäntöjä. Tulosten perusteella lukion tietotehtäviin kaivataan lisää haasteellisuutta, omakohtaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tietotyötaitojen opetukseen tarvitaan lisää yhteistyötä opettajien kesken, nyt yhteistyö on harvinaista.

Hankkeen kotivuhttps://blogs.sis.uta.fi/aroni/

AR-VR 2020 lisättyä todellisuutta ja virtuaalimaailmoja osana elämäämme -esityksessä tutustuttiin lisätyn ja virtuaalitodellisuuden nykyhetkeen ja tulevaisuuteen useiden asiantuntijoiden johdattamana. Lisätty ja virtuaalitodellisuus ovat jo yleistymässä hurjaa vauhtia monilla alueilla elämässä, ja vauhti kiihtyy. Tekoäly ja big data tuovat mullistuksia tulevaisuuden oppimiseen. Tarvitaan myös uusia tietokäytäntöjä ja muutoksia lainsäädäntöön, demokraattisia päätöksiä ja keskustelua.

ITK oli täynnä hyvää ohjelmaa, uutta tietoa, ajatuksia, kokemuksia, keskusteluja, kokeiluja, intoa, vanhoja tuttuja, uusia tuttuja. ITKn ilmapiirissä on jotakin todella hienoa!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.