Villa Hotel - Relax

Heerlijk uitrusten of gewoon genieten

Bij Villa Hotel bent u aan het juiste adres.

Hier geniet u van onze: Aromatherapie cabine | Massagezetels | Andullatie massage | Jacuzzi | Spinningfiets

Se détendre ou tout simplement profiter

A Villa Hôtel , vous êtes au bon endroit

Ici vous pouvez profiter de notre : Cabine d’aromathérapie | Fauteuils de massage | Massage andullation Jacuzzi | Vélo de Spinning

Relax € 25,00 p.p.

2 uur gebruik van relax ruimte | 2 handdoeken p.p. | 1 paar slippers p.p | Consumpties niet inbegrepen

Relax ruimte is openbaar

Relax € 25,00 p.p.

2 heures utilisation du relax | 2 serviettes de bain p.p. | 1 paire de pantoufles p.p | Consommations non inclus

la zone de relax est public

Ontbijt & Relax € 40,00 p.p.

2 uur gebruik van relax ruimte inclusief Ontbijt in buffetvorm

Bestaande uit verschillende soorten charcuterie, kazen, huisgemaakte confituren, 1 glas vers geperst sinaasappelsap of cava, Koffie of thee. Eitje bereid naar wens van de gast

Aanvang omstreeks 9u | Consumpties niet inbegrepen

Petit-déjeuner & Relax € 40,00 p.p.

2 heures utilisation du relax inclus Petit-déjeuner buffet

Composé de différentes sortes de charcuteries, fromages, confitures maison, 1 verre de cava ou jus d’orange fraîchement pressé, café ou thé. oeufs préparés à votre choix

vers 9:00 | Consommations non inclus

Relax & Dinner € 75,00 p.p.

2 uur gebruik van relax ruimte | aanvang 17:00

Vanaf 19:00 wordt u verwacht | Menu Découverte | Consumpties niet inbegrepen

Relax & Diner € 75,00 p.p.

2 heures utilisation du relax | vers 17:00

Dès 19:00, on vous attend | Menu Découverte | Consommations non inclus

Charles de Broquevillelaan 17 | 8434 Westende-Bad (Middelkerke) | 0479 / 53 32 01 | 0476 / 21 40 74

www.villahotel.be

Like Us On Facebook

Follow Us On Twitter

Created By
Bart Cooreman
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.