Die mense in my lewe Courtney roux

Phil Roux

“Ek is al 28 jaar in besigheid.. Dit het my intelektueel gestimuleer, maar as ek my lewe kon herhaal sou ek n ander pad gekies het. My passie is n mens se liggaam en medisyne..

As gevolg daarvan lees ek baie daaroor en kry groot genot om n diagnose te maak met my self geleerde kennis. Ek weet ook baie van medisyne en help party keer die doctors reg.

Ons is gelukkig dat die internet so insiggewend is. Die liggaam is n wonderwerk . Dit is so ingewikkeld met miljoene veranderings daagliks. Ek kan nooit verveeld raak met die onderwerp nie. Dit gee soveel vreugde om n ander mens gesond te maak. Wat kan meer belangrik wees in die lewe as gesondheid.”

Gail Roux

“Die droogte wat ons nou ervaar gee vir my ‘n groot waardering vir water en wat dit vir ons beteken. Vanoggend was ek juis besig om stort water te gebruik om my plante aan die lewe te hou. Ek het in Pietersburg (Limpopo provinsie) groot geword, en ek onthou daar was baie keer droogte, maar as kind affekteer dit jou nie so baie nie. Wat ek nou besef is dat elke persoon ‘n rol het om te speel, maak nie saak hoeveel jy kan bespaar nie. Elke emmer water tel! Ek sal ook nooit net weer ‘n diep bad of lang stort kan neem nie. Ek is nou in water besparingsmode en ek dink nie ek sal maklik weer kan verander nie.”

Lexi Holgate

“Ek is ‘n kunsstudent en ek sien myself soms as ‘n kunsseil of portret. Almal is in die selfde formaat gemaak maar ons het ons eie unieke eienskappe. Ek is lief vir kuns omdat dit my in’n ander wereld plaas – wanneer ek besig is om te skulder kan niks my pla of onder kry nie omdat ek so konsentreer, en dit is as of ek mediteer.”

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.