Loading

Visionsplan for Sundby Idrætspark

Sundby Idrætspark dækker et stort område mellem Englandsvej og Irlandsvej hele vejen ud til Sundbyvestervej. Her er haller, fodboldbaner, stadion og meget mere. Sundby Idrætspark er ejet og drevet af Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune.

Sundby Idrætspark rummer mange aktivitets- og idrætsmuligheder, men idrætsanlæggets faciliteter er forholdsvis gamle og bygget til et andet idrætsliv end det, der er i dag. Området har en central placering mellem Urbanplanen og villaområdet langs Irlandsvej, men er indhegnet af høje trådhegn, der holder folk ude i stedet for at invitere dem ind. Der er desuden problemer med utryghedsskabende adfærd fra grupper af unge. Det er et stærkt ønske, at idrætsparken udvikles til et nutidigt fritids- og idrætstilbud for hele området.

I drone-klippet nedenfor kan du fornemme størrelsen af anlægget:

Det vil vi

Områdefornyelsen vil stå i spidsen for at få udarbejdet et visionsoplæg, der sætter fokus på idrætsparkens udviklingspotentiale. Vi vil skabe en bedre fysisk sammenhæng mellem Sundby Idrætspark og Englandsparken, og bedre udnyttelse af parkområdet til fritidsaktiviteter. Samtidigt er målet at skabe en synergi med både Sundby Bad, Højdevangskolen og en kobling til Remiseparken og Urbanplanen.

I samarbejde med områdets beboere, de unge, det lokale foreningsliv, Amager Kultur, Partnerskabet i Urbanplanen og Højdevangsskolen vil vi sætte fokus på Sundby Idrætsparks udviklingsmuligheder. Områdefornyelsen vil finansiere gennemførelse af en visionsplan og nogle midlertidige og tryghedsskabende initiativer, der kan understøtte og kvalificere planens indhold. En indsats der kan bidrage til at tiltrække mulig ekstern finansiering til udvikling af Sundby Idrætspark som et moderne idrætsanlæg, der samler hele Sundby.

Opstartsmøde 2. marts

Der var fuldt hus til mødet om Englandsparken og Sundby Idrætspark den 2. marts 2020. Her tog vi hul på diskussionen om de to områders fremtid.

TAK til alle jer, der dukkede op med gode ideer, inputs og drømme!

På mødet fik vi en masse god viden om hvordan I bruger Sundby Idrætspark og hvilke drømme I har for stedet.

Vi lærte at:

  • Mange ser et behov for flere stier fx tværgående (øst-vest) forbindelser, forbindelse mellem Englandsparken og Sundby Idrætspark, løbestier/ ruter med styrketræning/ aktivitetsøer, stisystem til gående og cyklende samt sikre skoleveje.
  • Flere mente at Idrætsparken kan åbne op for sameksistens mellem kultur og sport fx biograf, koncertscene, beboerhus, kultur- og fritidstilbud, byttefaciliteter/ loppemarkeder, kulturevents mm.
  • Ønske om bedre haller og idrætsfaciliteter fx trampolinhal, volleyballhal, let overdækning af tennisbaner.
  • Der er lys- og støjgener fra stadion i Sundby Idrætspark.

Jeres mange ideer og input tager vi med i det i det videre arbejde med Sundby Idrætspark.

Projektudviklingsgruppe

Næste skridt er at fortsætte arbejdet i en projektudviklingsgruppe. Gruppen kommer til at bestå af interesserede beboere og aktører. Sammen med områdefornyelsens projektledere, skal de arbejde videre med projektet og lave en visionsplan for Idrætsparken. Sammen skal vi samle ideer, drømme, potentiale og kompleksiteter for at skabe en fælles vision for Sundby Idrætspark.

En visionsplan vil ofte resultere i et visuelt materiale, som beskriver visionen og mulighederne for området. Visionen kan bruges som dialogredskab til den videre proces med at skabe politisk interesse for projektet og finansiering af mulige delprojekter.

Vil du være med i projektudviklingsgruppen eller har du spørgsmål, så kontakt os på sundby@tmf.kk.dk.

Projektets succeskriterier

2021: Der er udarbejdet et visionsoplæg for Sundby Idrætspark, Englandsparken og de tilstødende områder.

2021: Der er lavet min 3 midlertidige indsatser, der viser Sundby Idrætsparks udviklingspotentiale.

2023: Antallet af besøgende i Sundby Idrætspark er steget med 20 % i forhold til 2018.