Loading

Drugi dan, proti večeru Plavajoči grad, grad Snežnik, 4. 8. 2017

Že ob prvem mraku so prizorišča še bolj zaživela. Nemogoče je bilo, da bi imel pregled nad vsem dogajanjem. Najbolje, da sem se prepustil trenutku. Povsod je bilo dovolj zanimivega.

Nekateri so se trudili, da bi si povečali spretnosti.
Drugi so pripravljali prizorišče za naslednji nastop
Nekdo je na traku hodil čez jaso
Za palačinke pri Marcelu je bila vedno vrsta
Pri gradu se že zbirajo za naslednji nastop
Instalacija v gozdičku
Created By
Milos Toni
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.