"Een gek die nu nog aandelen koopt" Daar moest ik bij Tegenlicht van 27-11-16 aan denken

Aan die uitspraak moest ik denken toen ik zondagavond 27 november j.l. naar de VPRO uitzending Tegenlicht Geldschieters keek. Het zal begin zestiger jaren zijn geweest, dat ik een speech van mijn vader bijwoonde waarin hij die woorden aanhaalde. Hij verwees daarbij naar "Black Tuesday, 29 October 1929". Dat was de inleiding tot "The Great Depression". Hij was toen net dertig jaar oud en met velen gingen zij een ongewisse tijd tegemoet. Mijn vader citeerde J.P. Morgan, maar het kan ook een andere grote bankier uit die tijd zijn geweest die gezegd schijnt te hebben: "Only a Fool Would Leave His Money in the Bank", of iets van die strekking. De gevolgen zijn bekend.

Gelukkig ben ik geen beroemde bankier, dus zal mijn herhaling van deze uitspraak ook geen wereldwijde crisis veroorzaken. Maar ik zou als ik jullie was toch deze Tegenlicht maar eens goed bekijken. Er worden schijnzekerheden in stand gehouden rond het monetaire stelsel en omtrent een stabiele economie. Ik snap het niet, maar dat is tot daar aan toe. Ik ben ten slotte geen econoom. Maar als ook topeconomen zelf niet meer lijken te snappen waar ze mee bezig zijn, dan wordt het wel zorgelijk.

Moeten we juist niet leren om met onzekerheden om te gaan, in plaats van het klakkeloos volgen van de schijnzekerheden die ons worden voorgehouden? Daarmee denkt het establishment het ressentiment en de polarisatie te temperen, maar het tegenovergesteld is het geval. Als je onzekerheden blijft ontkennen ben je ook met populisme bezig en gaat de klap nog veel harder aankomen.

Hopelijk wordt dit artikel zo min mogelijk gelezen en gedeeld. Ik wil tenslotte niet eeuwige roem vergaren met het ontketenen van een nieuwe grote depressie.

Maar via uitzending gemist kijken naar Tegenlicht van 27 november 2016 raad ik toch wel aan.

Jan Ruijgrok, November 2016, Scherpenzeel, www.viable-world.org

Created By
Jan Ruijgrok
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.