DESIGNING YOU Moment design - BELOVED

DESIGNING YOU

Intro till Moment Design/Beloved

Vi går igenom Moment design/Beloved. Både filosofin bakom begreppet, Hur du kan använda beloved och hur du hittar ditt egna öppna tillstånd inför en fotografering. Du får förståelse för vad en invite är och hur du använder den för att få dina par att öppna sig för dig. Vi går igenom och pratar om olika invites som du kan använda.

Du kommer få förståelse för varför Moment design/Beloved är så kraftfull och hur du använder denna för att ge dina kunder mer än bara fotografier samtidigt som du ökar ditt eget värde som fotograf. Du kan vara säker på att den upplevelse du ger dina kunder är något som bara DU kan göra. Ingen annan.

Praktik - Så genomför du en belovedsession

Här får du uppleva hur en Belovedsession kan se ut när vi genomför en kortare demonstration live. Vi möter sedan upp det par du tidigare bokat för att testa det du lärt dig och upplevt. Vi observerar dig och efteråt så kommer vi gå igenom hur det kändes, vad du tyckte, vad de tyckte och vi kommer att ge feedback på din session.

Innan vi ses önskar vi att du förbereder detta:

• Välj ut en av dina bilder som du tycker representerar känsla. Maila den till oss som låg- högupplöst jpeg till antingen info@designingyou.se senast 5 dagar innan kurs.

• Boka in ett par till fotograferingen och förbered dem med hjälp av våra verktyg. Du hittar dokument i din portal och en länk till allt du behöver veta gällande detta här:

• Berätta om vem du är och vad du ser som dina styrkor och arbetspunkter (formulär att besvara finns i din kundportal)

Vi minns precis vad vi gjorde när den här bilden togs. Tänk om du kan få dina kunder att koppla en bild till ett minne och en positiv känsla och upplevelse.

Schema för dagen

 • 9.00 - 9:30 Introduktion
 • 9:30 - 12:00 Teori Moment Design Beloved
 • 12:00 - 12:45 LUNCH
 • 12:45 - 14:15 Hur förbereder vi en session?
 • 14:15 - 14:45 Lärare demonstrerar
 • 14:45 - 15:00 Diskussion kring demo
 • 15:00 - 15:45 Elever fotograferar
 • 16:00 - 17:00 Efterarbete
 • 17:00 - 17:30 Sammanfattning

Kom ihåg:

 • Dator eller antackningsblock
 • Kamera
 • Objektiv - ett närmre (35 - 50) och ett längre ifrån (70 - 200) kan vara bra. Vi jobbar mest med 35 mm

PRAKTISK INFO

Förkunskaper i Moment design krävs inte. Det är dock inte en kurs i tekniken kring en fotografering så du ska kunna din kamera och inställningar.

Då Moment Design/Beloved är ett verktyg som kommer inifrån dig så lägger vi STOR vikt vid att du har ett par som passar dig. Därför ber vi även dig som elev att boka ditt eget par. Vi vill att de passar dig, din röst och ditt varumärke. Om du har svårt att hitta par så hjälper vi såklart till.

Under vår demonstration så kan det vara svårt att följa allt som läraren säger till sitt par då prio ETT i det läget är att få dem avslappnade så att du som elev VERKLIGEN kan se vad som händer när de är bekväma och sänker sin garde. En genomgång av en belovedsessions beståndsdelar görs dock innan och du som elev ombeds lägga stor vikt vid vad som händer i parets kroppsspråk och interaktion med varandra.

Vi är så exalterade över att få spendera en dag med dig!
Created By
Cecilia Pihl
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.