Logboek Emma vervaart 2vg

Opdracht 1:

Stelling: Dierproeven moeten verboden worden.

Opdracht 2:

Mindmap

Opdracht 4:

Tips:

1. Gebruik toetscombinaties.

2. Filters gebruiken bij Google.

3. Kort samenvatten wat je zoekt.

4. Zoek ook bij Google afbeeldingen.

5. Zet de woorden van wat je zoekt in een logische volgorde.

Opdracht 5:

1 vraag fout.

Opdracht 3,6,7

Bronnenlijst

Dierproeven met medicijnen.

Ga ik niet gebruiken.

Dierproeven met cosmetica.

Ga ik niet gebruiken.

Geschiedenis wetgeving dierproeven.

Ga ik niet gebruiken.

Algemene informatie over dierproeven.

Ga ik wel gebruiken.

auteur: stichting informatie dierproeven-> betrouwbaar, want het is de algemene stichting over mijn stelling.

Colofon: geen

Doel: informeren over dierproeven

Datum: dit is begonnen op 2004 en het kaatst gewijzigd in 2011

Objectief?: Ja, de bron heeft geen mening, geeft alleen feiten. Ik heb op meerdere sites dezelfde informatie gevonden, maar hier wordt het het best geformuleerd.

Hoofd/of deelvragen?: allebei, omdat dit een erg uitgebreide site is.

Voor/tegen stelling?: geen mening

Alternatieven voor dierproeven.

Ga ik wel gebruiken.

auteur: dierenbescherming

Colofon: geen

Doel: deze bron overtuigt mij om voor mijn stelling te zijn en informeert over alternatieven.

Objectief? Ja en nee, want de site geeft info en een mening.

Hoofd/deelvragen?: deelvragen vooral, omdat er veel info over alternatieven wordt gegeven.

Voor/tegen stelling?: voor

Opdracht 7:

https://www.dierenbescherming.nl/wat-wij-doen/ons-werk/dierenbeleid-beinvloeden/dierenproeven

http://www.informatiedierproeven.nl/home.php

Opdracht 8:

De video's zijn in het Engels.

Opdracht 9:

Wees niet te precies.

Praat niet te snel.

Gebruik plaatjes.

Interesseer je publiek.

Opdracht 10:

SCRIPT

Hoi, ik ben Emma Vervaart uit 2vg. Mijn stelling is: "Dierproeven moeten verboden worden".

Je hebt vast wel eens van dierproeven gehoord. In Nederland en de rest van Europa zijn dierproeven voor cosmetica verboden vanaf 2013. Voor medicijnen worden nog wel dierproeven gebruikt, maar de meeste mensen vinden dat dat ook verboden moet worden. Bij dierproeven worden dieren als "proefkonijnen" gebruikt voor cosmetica en medicijnen. Als het product niet goed werkt, kan het dier daaraan dood gaan.

Mijn voorstanders zijn het eens met de stelling, omdat er genoeg alternatieven zijn zoals bijv: dode cellen, weefsels en andere dode dingen die een mens en dier ook hebben, maar niemand of niets voor hoeft te sterven. Daar kun je de cosmetica en medicijnen beter op te testen, want je krijgt ook beter voorspellende waarde, dan met dieren, blijkt uit testen.

Goed, maar er zijn natuurlijk ook mensen die het er niet mee eens zijn. Die mensen denken dat dieren het meest op mensen lijken. Dat is ook wel zo, maar bijvoorbeeld cellen zijn nog beter, omdat die van mensen komen. Als de dieren aan het onderzoek dood gaan, zeggen ze meestal:'het zijn maar dieren, gelukkig zijn er geen mensen dood gegaan.' De tegenstanders van mijn stelling, vinden dat er geen alternatieven zijn die beter werken en als je het medicijn niet test op bijv. een dier, veel mensen kunnen sterven.

Ik ben het zelf eens met de stelling, omdat er genoeg alternatieven zijn. Ik bedoel, ik vind het onnodig dat er dieren moeten sterven waar ook dode huid voor gebruikt kan worden.

Mijn conclusie: er zijn alternatieven voor dierproeven. Die werken ook beter volgens onderzoeken. Waarom zouden dokters dieren moeten laten sterven als ze ook gewoon dode huid ervoor kunnen gebruiken? Mensen moeten dat inzien. Dan zullen dierproeven op een dag verboden worden.

Doei👋🏻

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.