Loading

EVENEMANG & AKTIVITETER FÖRENINGEN VIKINGALEDEN

Under året ordnas många olika evenemang, både för medlemmar och för allmänheten. Utbudet skiljer sig år från år men följande brukar förekomma:

  • Hantverksträffar. Folk med intresse för textilt, för trä eller metall träffas och lär sig mer tillsammans.
  • Rodder och seglatser med skeppet Glad. Rodder arrangeras för grupper efter beställning. Seglatser omfattar ofta en vecka eller två och det är ofta möjligt att vara med på dagsetapper. De senaste åren har seglatserna skett till olika mål runt Vänerns kust.
  • Gillen. Ordnas flera gånger om året för medlemmar – och för andra grupper efter beställning.
  • Föredrag, sagokvällar, bildvisningar och exkursioner till intressanta forntidsmiljöer förekommer också av och till, liksom ceremonier, med eller utan musik och dans.

Värmlands Vikingating i Nysäter

Under ett antal år har föreningen sitt största evenemang sista helgen i juli månad. Då arrangeras Värmlands Vikingating. Under tinget förvandlas trakten till ett marknadsmyller, då vikingar från när och fjärran träffas för att köpa, sälja, leka, dansa, sjunga och ha det allmänt festligt. Gycklare, eldslukare, glimabrottare och andra underhåller gästerna – som under de senaste åren varit drygt 3 000. Under tingsdagarna finns det möjlighet att kasta yxa, skjuta båge, tävla i Starke viking eller ta en roddtur med skeppet Glad, likväl som att festa på vad köket i Oshem kan erbjuda.

Vill du vara med?

Hantverkare, handelsmän, lekare, krigare och andra i den moderna vikinga- eller medeltidsvärlden är välkomna till vårt ting och vår marknad! Kraven på kvalité och tidstrogenheten ställer vi förstås högt. Hör av dig till Föreningen Vikingaleden så får du veta mera!

Skolor

Hur väcker man barns och ungdomars intresse för historia?

Vi inom Föreningen Vikingaleden tror att man gör det genom att göra historien levande. Genom att barn och ungdomar får smaka, lukta, se, höra och känna vikingatiden! Eftersom vi har den tron har vi under gångna år åstadkommit aktiviteter och arrangemang i vikingaanda tillsammans med de många skolklasser, som besökt oss.

På Värmlands Vikingacenter och i Gladhem kan man uppleva mycket roligt för barn och ungdomar. Guidningar till utställningarna, rodder med skeppet, vikingatida lekar på Lekvallen och i lekskeppet Lill-Glad, vandring genom labyrinten Stendansen och mycket annat. Kontakta oss för mer information så kan vi skräddarsy ett program för just din skolklass eller förening.

Företag, föreningar, familjer

Det finns också goda möjligheter att ordna skräddarsydda arrangemang för företag, föreningar eller kanske familjer, som vill fira högtidsdagar på ett lite annorlunda sätt. Vi har vikingakläder till uthyrning och vi kan ordna det mesta vad gäller lekar, rodder, mat och dryck.

Kontakt

Postadress Föreningen Vikingaleden, Värmlands Vikingacenter, 661 95 Värmlands Nysäter

Telefon 0533-303 20, 073-0394995

E-post foreningen@vikingaleden.se

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.