Loading

Nørre Aaby Realskoles nyhedsbrev April 2019

Velkommen til Nørre Aaby Realskoles digitale nyhedsbrev, der udkommer ca. en gang om måneden og indeholder historier fra hverdagen på NAAR – fra vuggestue, børnehave og SFO til alle afdelinger på skolen; indskoling, mellemtrin og overbygning.

Kære læsere af nyhedsbrevet

Siden sidst har afgangseleverne i 9. og 10. klasse været til skriftlig terminsprøve i dansk, matematik, engelsk og tysk. Der er to terminsprøver om året for afgangsklasserne. Prøverne er med til at skærpe elevernes faglighed, ligesom de skaber en vis tryghed i forhold til disponering af tid og en fortrolighed med prøvens form.

8. årgang har været på introkursus, som er to-dages besøg på to forskellige ungdomsuddannelser. Eleverne har set og hørt om uddannelserne, og fredagen blev brugt til opsamling med vejlederne fra UU Lillebælt.

På mellemtrinnet har vi haft elever til semifinale i Unge Forskere (6. årgang), og Liva fra 5. Syd har deltaget i konkurrencen Stormester i oplæsning - godt bakket op af hele klassen.

Ællingerne er ved at finde fodfæste i egne omgivelser, og de er nu begyndt at udforske den øvrige del af skolen. Det er dejligt, og de er blevet taget godt imod.

Ællingerne 2019.

I vuggestue og børnehave har der siden sidste nyhedsbrev været afholdt forældrekaffe. Et uformelt og uforpligtende tilbud, hvor man kan få en snak med andre forældre og/eller personalet.

God læselyst!

Med venlig hilsen

Carsten Krag, skoleleder

Hvorfor 10. klasse på NAAR?

Her i videoen kan du høre Caroline og Mathias fra 10. Vest fortælle om deres valg af 10. klasse på Nørre Aaby Realskole samt om deres oplevelser og udvikling undervejs.

Vil du se, om 10. klasse hos os også kunne være noget for dig, er du meget velkommen til at besøge os, så vi kan vise dig og dine forældre skolen.

Har du spørgsmål? 🤙 6442 1519 📲 skole@naar.dk

Læs mere om vores 10. klasse på naar.dk

10-årsjubilæum på NAAR

Den 19. marts kunne vi fejre, at Winie, som er togvagt og serviceassistent på NAAR, har været ansat hos os i hele 10 år.

Tak for din store indsats gennem årene!

Semifinale i Unge Forskere

Den 20. marts tog tre grupper fra 6. Nord til Universe på Als, hvor de skulle deltage i semifinalen i forskningskonkurrencen Unge Forskere Junior.

Gruppernes stande ved semifinalen.

Alle tre projekter handler om at gøre noget godt for vores klima ved at mindske affald og plastik i naturen.

Overnatning i børnehaveklasserne

Torsdag den 21. marts havde vi en fantastisk overnatning med børnehaveklasserne. Vi begyndte med stjerneløb rundt på skolen, hvor børnene var delt i hold. Aftensmaden spiste vi i skolekøkkenet, og menuen var burger med pomfritter og grønt.

Sengene blev redt, børnene hoppede i deres nattøj, og så var der dømt nattøjsfest. Børnene optrådte med "Scenen er din". Der blev danset med en masse balloner, drukket slush ice, spist chips og hygget.

Derefter stod den på tandbørstning og puttetid. Alle børn sov på skolen, hvilket var en stor sejr for dem, som ikke før har prøvet at sove ude.

Kl. 5.00 var de første børn vågne, og da klokken var 6.30, var der gang i alle. Børnene spiste havregryn og cornflakes, og alle var klar til morgensang i gymnastiksalen - selvom ikke alle var kommet i tøjet. Derefter blev der hygget, og nogle var ude at gå en lang tur.

Vi sluttede af med stort langbord med fælles frokost. Tak for en dejlig oplevelse!

Koncert i vuggestuen

Den 21. marts blev vuggestuens læreplanstema om musik afsluttet med en koncert for alle børnehavebørnene.

Koncert i vuggestuen.

Forældrekaffe i børnehave og vuggestue

Ca. en gang om måneden holder vores vuggestue og børnehave forældrekaffe, hvor der er mulighed for at tale uformelt med både personale, børn og de øvrige forældre i institutionen.

Vuggestuens børn har den sidste tid brugt meget tid på musik. På mange forskellige måder. De har lavet deres egne instrumenter - både inde og ude på legepladsen. De har lyttet til forskellige genre, de har sunget, danset og lavet sanglege.

Vuggestuens personale har optaget små videofilm af børnenes arbejde med læreplanstemaet om musik. Disse film og børnenes flotte, farverige instrumenter blev vist frem under forældrekaffen i vuggestuen den 21. marts.

NAAR vi læser højt

Den 27. marts var eleverne i 5. Syd på KulturØen for at deltage i konkurrencen Stormester i oplæsning sammen med en masse andre 5. klasser fra Middelfart.

5. Syd ved KulturØen i Middelfart.

Hver klasse havde udvalgt én elev, som skulle læse højt til konkurrencen. Fra 5. Syd var det Liva, som fik god opbakning fra resten af klassen.

Faglig læsning på mellemtrinnet

Eleverne i 4. Nord er i øjeblikket i gang med at læse faglitteratur. De vælger og læser en bog i serien "De små fagbøger", hvorefter de udfylder arket "Tjek din viden". Her lærer eleverne også at bruge bøgerne som opslagsværker, når de skal svare på faktuelle spørgsmål om bogens emne.

Faglig læsning i 4. Nord.

Senere i forløbet om faglig læsning skal eleverne i 4. Nord selv i gang med at skrive faglitteratur. Den faglige læsning er en vigtig disciplin, da den skal bruges i alle skolens fag.

Mød skolens bestyrelse

I nyhedsbrevene for februar og marts kunne du læse lidt om bestyrelsens arbejde og en præsentation af nogle af bestyrelsesmedlemmerne. I denne måneds nyhedsbrev kan du læse om Albert, Camilla, og Lajla fra bestyrelsen.

Vi håber at se rigtig mange af skolens forældre til bestyrelsens generalforsamling, som afholdes i Tumlesalen tirsdag den 9. april 2019 kl. 19.00.

Ved generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning for året, ser frem og fortælller om det kommende års fokusområder. Desuden fremlægges regnskabet for NAAR.

Vores tilsynsførende Anders Langskov fortæller afslutningsvis om sine oplevelser under kontrolbesøgene på skolen; om Nørre Aaby Realskole står mål med folkeskolen og uddanner eleverne til frihed og folkestyre. Her kan du læse tilsynserklæringen fra 2018.

Albert Kraaer

Jeg bor i Gelsted sammen med min kone, Christina, som er praktiserende læge. Sammen har vi tre børn. Mads og Rasmus har gået i overbygningen på NAAR, og Mathilde går her nu. Mads er 21 år, læser medicin i Odense og spiller fodbold i Nørre Aaby. Rasmus er 17 år. Efter et år på udveksling i Chile, gennem Rotary, går han nu på handelsgymnasiet i Fredericia og spiller fodbold i Gelsted. Mathilde er 15 år, går i 8. Nord og spiller fodbold i Næsby/Dalum.

Jeg er uddannet svagstrømsingeniør og har arbejdet med medicoteknisk udstyr de sidste 23 år. Medicoteknisk udstyr kan beskrives som det udstyr, der anvendes på sygehusene til behandling af patienter.

Jeg har gennem mange år arbejdet med udvikling, produktion, test af medicoteknisk udstyr på bl.a. operationsstuer, deltagelse på messer for at få nye distributører samt salg af produkterne i Danmark for en lille virksomhed i Odense.

I de sidste 10 år har jeg været ansat i Medicoteknisk afdeling i Region Syddanmark med speciale inden for laboratorier. Jobbet her består bl.a. af indkøb af udstyr, forbrugsartikler og service til alle specialer inden for laboratorieområderne.

Fritiden går bl.a. med at se børnene spille fodbold og passe hobbyvirksomheden Cakevision Det Søde Køkken samt at lave og spise god mad sammen med familie og venner.

Det er en fornøjelse at bidrage til skolen ved at deltage i bestyrelsens arbejde. Bestyrelsesmøderne er gode arbejdsmøder, hvor alle deltager aktivt, giver input og kommer med forskellige synsvinkler. Bestyrelsen er sammensat af medlemmer med meget forskellige baggrunde og med børn i forskellige aldre, og dermed sikres en bred viden og dækning af alles interesser.

Camilla Riisberg Gitz

Mine familie, som består af mig, min mand Peter og vores børn Hugo og Viola, kan nu fejre ét år på NAAR. Peter er leder af et socialpædagogisk opholdssted for børn i alderen 7-23 år. Viola begyndte som Sommerfugl sidste år i Nørre Aaby Realskoles børnehave, hvor hun har været ét stort smil fra første dag. Samme dag begyndte Hugo som Ælling i førskolen. Han nyder nu hverdagen i 0. Syd.

Skolens værdier har helt klart været en af grundene til, at vi har valgt NAAR. min deltagelse i bestyrelsen giver derfor god mening. Det er spændende at være med til at udvikle skolen og ledelsen. Udviklingen sikrer vores børn en god base for fremtiden med afsæt i skolens værdier; gensidig forpligtigelse, faglighed, tryghed og traditioner.

Mit job som værtinde hos Audi Odense består bl.a. af håndtering af interne biler og forskellige andre koordineringsopgaver for salgsafdelingen. Arbejdet giver mig en række kompetencer, som jeg også kan bruge i bestyrelsesarbejdet. Eksempelvis får jeg afdelinger/mennesker til at spille sammen, jeg har mange bolde i luften, et stort overblik, og jeg kan se sagen fra flere sider. Men det væsentligste er nok koordinering mellem flere afdelinger i mange forskellige systemer.

For vores familie er motion en vigtig del af livet. Derfor bruger vi en del tid på bevægelse og sport sammen med børnene. Min egen tid bruger jeg sammen med venner, veninder, løbeture og strikketøj.

Lajla Jakobsen

Jeg bor i Nørre Aaby sammen med Morten og hans to store drenge på 15 og 18 år. Sammen har vi Freja i 0. Syd og Noah i børnehaven.

Jeg/vi har været en del af Nørre Aaby Realskole siden 2006. De sidste tre år har jeg været en aktiv del af børnehavens bestyrelse samt været formand det sidste år - hvilket også giver mig en plads i skolens bestyrelse.

Jeg er ligeledes en del af bestyrelsen i Nørre Aabys nye erhvervsforening, hvor jeg er kasserer. Jeg har tidligere været selvstændig i syv år, hvilket har givet mig mange kompetencer. Lige nu er jeg i gang med en uddannelse som handelsassistent med speciale i salg/markedsføring.

I mit arbejde i bestyrelsen bruger jeg al min viden, erfaring samt min positive tilgang til at være med til gøre en forskel. Med mit store kendskab til skolen, lærerne og ledelsen kan jeg være med til at vedligeholde skolens gode værdier – faglighed, forpligtigelse, tryghed og traditioner. Det er fire kærneværdier, som jeg vægter meget højt. Forskelligheden i bestyrelsen er utrolig vigtig for mig, så vi får set tingene fra alle sider.

Min fritid bruger jeg på at være fodboldtræner, at løbe, køre MTB og være sammen med mine børn og familie - vi elsker at være aktive sammen.

NAAR webshop

På Nørre Aaby Realskoles webshop hos Sport 24 finder du en masse lækkert sports- og fritidstøj med skolens logo til aktiviteter både inde og ude.

Du finder shoppen via naar.dk. Tøjet bliver leveret direkte til din dør, og der er mulighed for at tilkøbe navnetryk. Der er fri fragt ved køb over 300 kr. 📦

Den kommende tid på NAAR

I uge 15 er 8. årgang på lejrskole i Krakow.

Tirsdag den 9. april holder bestyrelsen generalforsamling på NAAR.

I uge 16 holder vi påskeferie. Vi ses igen efter ferien tirsdag den 23. april.

Mandag den 29. april bliver 9. årgangs udtræksfag offentliggjort.

Find os på Facebook, Instagram og Youtube!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.