Loading

Regio Noordoost Brabant Laat je inspireren door diverse projecten in onze regio

2e Regiobijeenkomst klimaatadaptatie Noordoost Brabant

Woensdagochtend 30 oktober vond de 2e regiobijeenkomst klimaatadaptatie Noordoost Brabant plaats. Ruim 100 deelnemers gingen met elkaar in gesprek over inwonersinitiatieven, klimaat en gezondheid, beeklandschappen en de leefstijlvinder.

“We zijn bewust bezig met de uitdagingen van klimaatadaptatie, maar we doen te weinig! Daarom ben ik blij dat er vandaag wel 100 helden en heldinnen zijn die hiermee aan de slag zijn. Alleen ga je veel sneller, maar samen kom je veel verder. Centraal staat voor mij de vraag vandaag en de komende tijd: Hoe komen we van praten naar doen? In 2020 gaan we weer bij elkaar komen en dan denken we ‘Yes’; dit hebben we allemaal gedaan!”

Harry van Rooijen, bestuurlijk trekker van het thema klimaat binnen de regionale samenwerking in Noordoost-Brabant

Even opfrissen: de regio

Regio Noordoost Brabant is een samenwerking van en door de 17 gemeenten en 2 waterschappen in Noordoost-Brabant. Gezamenlijk pakken we de maatschappelijke en economische uitdagingen op die we alleen door samenwerking voor elkaar krijgen. Zo zorgen we voor een regio waar het goed wonen, werken en leven is: nu en in de toekomst.

Regio Noordoost Brabant is een samenwerking van en door 17 gemeenten en 2 waterschappen.

In het werkprogramma Klimaatadaptatie 2019-2020 staat heel veel achtergrondinformatie over de regionale projecten en samenwerking.

Vier projectteams 'klimaat'

In de regio zijn binnen het thema klimaat vier projectteams actief op gebieden waarop we van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen inspireren en onze krachten kunnen bundelen om tot betere resultaten te komen.

  1. Verdieping klimaatstresstesten & Risicodialogen
  2. Klimaatbewustzijn
  3. Robuuste Beekdallandschappen
  4. Klimaatadaptieve bedrijventerreinen

Verdieping klimaatstresstesten & risicodialogen

Projectleider: Tim Verhagen, gemeente Bernheze

'" We zijn begonnen met een stresstest light voor de hele regio. Nu zijn we aan het verdiepen, wat vooral betekent: lokaal verder inzoomen en meer detail toevoegen. Regionaal zijn we in gesprek met een aantal partijen voor wie dit het relevante schaalniveau is, zoals woningcorporaties en de GGD. Dit noemen we risicodialoog."

Klimaatbewustzijn

Projectleiders: Nicolette Peters, gemeente Boxmeer & Daniëlle van Son, Waterschap Aa en Maas

"We zitten al in de actiemodus. Heel 2020 gaan we klimaatacties zelf uitvoeren en anderen ondersteunen bij hun klimaatacties. Iedereen in Noordoost-Brabant kan onze hulp inschakelen. Vandaag delen we daarvoor klimaatwaardebonnen uit. Mocht iemand plannen op de plank hebben liggen waar men niet aan toe komt of wil je graag iets nieuws bedenken: laat het weten & wij bieden hulp!"

Robuuste Beekdallandschappen

Projectleiders: Twan Tiebosch & Ruud Koch

"De WUR heeft erfgesprekken gevoerd i.s.m. waterschappen Aa en Maas en De Dommel. De vraag 'hoe kijk je aan tegen klimaatadaptatie' heeft richting gegeven voor vervolg. Het werd alvast goed gewaardeerd dat we gingen praten mét de boeren i.p.v. over de boeren."

Klimaatadaptieve bedrijventerreinen

Projectleider: Freya Macke (NOB) en Eric Hendrickx (ZOB).

"We zitten in de opstartfase. Het plan van aanpak is nagenoeg klaar. Volgend jaar maken we een vliegende start met de uitvoering van 3 pilot locaties in Noordoost en Zuidoost Brabant. Wat werkt wel en wat niet in de praktijk? We krijgen al veel tips! Welke partijen moet je hebben om meters te maken? Lastig is dat bedrijventerreinen telkens anders georganiseerd zijn en dat je te maken hebt met gebruikers en (soms mondiale) eigenaren. Dat maakt samenwerken lastig. Helmond en Deurne zijn aangehaakt vanuit de Peel en er zijn meerdere gewillige partijen om nog aan te sluiten."

Niks doen is geen optie. Samen maken we de regio. Meedoen kan op diverse manieren. Dus aan iedereen de oproep: Kom erbij, stuur mee.
"Klimaatverandering is iets waar iedereen van beseft dat we iets moeten doen en we willen het ook doen, maar het is heel erg lastig omdat we het soms te ingewikkeld maken. Ik zie jullie graag volgend jaar terug om te kijken wat we gerealiseerd hebben. Stapje voor stapje.” - Harry van Rooijen

Doe mee!

Denk en doe mee. Sluit aan bij een projectgroep en ben onderdeel van de projecten in de regio. Inspireer, motiveer en ga aan de slag met collega's. Samen kunnen we meer. Zo kun je invloed uitoefenen over waar we mee aan de slag gaan en ben je altijd op de hoogte van wat er speelt in de regio.

Meer weten of je aanmelden?

Neem contact op met Tobias Renner, bel: 06 - 15 09 30 67 of stuur een mail: tobias.renner@regionoordoostbrabant.nl