Loading

zdravá strava snižuje uhlíkovou stopu! Recept pro vás + výpočet uhlíkové stopy; CZVP SZÚ; 2019

Každý se může zamyslet nad svou dietou - zelenina místo masa snižuje uhlíkovou stopu! Vyzkoušejte JI !

Send email (gmail)

J.Ruprich a kol.; CZVP SZÚ, 2019
Created By
JIRI RUPRICH
Appreciate

Credits:

Created with an image by Xenia Ntoula - "untitled image"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.