MEF KÜTÜPHANE AYLIK BÜLTEN SAYI 6 ŞUBAT 2016

ERTUĞRUL ÇİMEN

Sevgili Öğrenciler, Değerli Mensuplarımız,

Aslında Kütüphane Bülteni’nin bu sayısına bambaşka bir giriş yazısı ile başlamayı planlamıştık. Ancak 02 Şubat 2016 Salı günü tüm MEF ailesini derinden sarsan, kurucumuz Dr. İbrahin ARIKAN’ın vefat haberini aldık. Artık kelimelerin yetersiz kaldığı noktadayız, uzun bir giriş yazısı ve yapılanların aktarılması anlamını yitirmiş durumda.

Kurucumuz Dr. İbrahim ARIKAN hakkında söylenecek çok güzel şeyler var elbette ancak bizler kendisini daima “bir eğitim gönüllüsü, bir eğitim sevdalısı” olarak hatırlayacak ve açtığı yoldan yürüyeceğiz.

Başımız sağolsun.

Saygılarımla

Ertuğrul Çimen - Kütüphane Direktörü

İbrahim Arıkan 1941-∞

KURUCUMUZU KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ...

Bizlere Göre İbrahim Arıkan Kimdir?

 • Güç koşullarda yetişmiş, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı örnek bir insan,
 • Liderlik özelliklerine sahip, mücadeleci ve girişimci kişilik,
 • Otuz yılı aşkın bir süredir iki yüz bin öğrencinin yetişmesine katkı sağlayan eğitimci,
 • Akademik faaliyetlere, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlere olan çok yönlü katılım ve katkı sağlayan aktif bir kişilik,
 • Değişik sanayi ve hizmet sektörlerindeki atılımcı kişilik,
 • Kan bağı olmadan akraba yaratan adam,
 • Eğitim duayeni,
 • Çalışanlarının ve sevenlerinin manevi babası,
 • Müthiş zekası inanılmaz hafızası ile ayaklı bir kütüphane,
 • Bir cumhuriyet öğretmeni,
 • Öğretmeninin hayatını değiştirdiği adam,
 • Her yerde her zaman ilkeli ve tavizsiz bir duruş sergileyen

Eğitime Adanmış Bir Ömür...

BÜYÜK ÖĞRETMEN...

AYIN YAZARLARI

22.01.2016

TAHSİN YÜCEL

Türk akademisyen, öykü ve roman yazarı, denemeci, eleştirmen ve çevirmendir. Fransız Dili ve edebiyatı profesörü olan Tahsin Yücel, göstergebilim alanında çalışmıştır. Türk edebiyatında deneme ve roman alanındaki eserleri ve eleştirmen kimliği ile tanınır.

Tahsin Yücel, çalışmalarına öykücülükle başladı. İlk öyküsü olan ¨Dert Çok, Hemdert Yok!¨, bir derlemede (Yeni Hikâyeler 1950) yayımlandı. Varlık, Seçilmiş Hikâyeler, Yeryüzü, Beraber ve Mavi gibi dergilerde öyküleri yayımlanmaya devam etti. Bu dönemlerde kullandığı yalın dil, kullandığı modern sözcükle, Anadolu insanına yaklaşımındaki tutarlılık ve anlatımındaki ustalık dikkat çekti. Edebiyatımızın en ağır başlı, en kişilikli yazarlarından oldu.

1970'li yıllarda Yaşadıktan Sonra ve Dönüşüm, Vatandaş, Ben ve Öteki kitaplarıyla yazarlık anlayışında dış dünyadan çok iç dünyaya yöneldi. Komşular adlı kitabı, insanların politika hakkındaki görüşlerinin eleştirisiydi. Fethi Naci, bu kitabındaki bir öyküsünü bir başyapıt olarak değerlendirdi. Tahsin Yücel romanları Peygamberin Son Beş Günü, Mutfak Çıkmazı, Bıyık Söylencesi genel olarak, toplumu, onu oluşturan bireyi, halkı eleştirir. Öykü ve roman dışındaki eserlerine bakıldığında, Yazın, Gene Yazın ve Tartışmalar adlarında iki deneme kitabı görülür. Bunlardan ilki, genellikle kendi hayatından alıntılar içerirken, ikincisi, dilsel konuları alan polemikleri konu alır. Aynı zamanda, Türkiye'ye göstergebilimi tanıttığı çalışmaları da var. Yurt içi ve yurt dışında ses getiren yazınsal incelemelerinin yanı sıra, dünya edebiyatından onlarca önemli çeviri kitapları vardır. Öykülerinden bazıları, İsveççe ve Fransızca'ya çevrildi.

26.02.1802

VICTOR HUGO

Romantik akıma bağlı Fransız şair, romancı ve oyun yazarı. En büyük ve ünlü Fransız yazarlardan biri kabul edilir. Hugo'nun Fransa'daki edebi ünü ilk olarak şiirlerinden sonra da romanlarından ve tiyatro oyunlarından gelir. Pek çok şiirinin içinde özellikle Les Contemplations ve La Légende des siècles büyük saygı görür. Fransa dışında en çok Sefiller ve Notre Dame'ın Kamburu romanlarıyla tanınır.

Zamanının çoğu genç yazarı gibi Hugo da, 19. yüzyılda Romantik Akımın ünlü temsilcisi ve Fransa'da edebi alanın önde gelen şahsiyetlerinden olan François-René de Chateaubriand'dan etkilendi. Hatta Hugo gençliğinde Chateaubriand gibi olamayacaksa bir hiç olmaya karar verdi. Hugo'nun hayatı da örnek aldığı kişiyle benzerlikler gösterir. Chateaubriand gibi Hugo da Romantizmin eksikliklerini gidermeye çalıştı, politikaya dahil oldu (genelde bir Cumhuriyet yanlısı olarak) ve siyasi görüşleri nedeniyle sürgün edildi.

Hugo 1830'ların başında toplumsal sefalet ve adaletsizlik hakkında büyük bir eser üzerine çalışmaya başladı. Ama Sefiller'i tamamlamak tam 17 yıl sürdü ve roman nihayet 1862'de yayınlandı. Hugo romanının kalitesinin kesinlikle farkındaydı ve yayın hakkını da en yüksek teklife verdi. Belçikalı yayınevi Lacroix and Verboeckhoven o zaman için nadir görülen bir pazarlama kampanyasına girişti. Eser hakkındaki basın bültenleri yayından tam altı ay önce sunuldu. Başlangıç olarak romanın ilk bölümü ("Fantine") büyük şehirlerde piyasaya sürüldü. Teslim edilen kitaplar bir saat içinde tükendi ve Fransız halkında büyük etki yarattı.

#KÜTÜPHANECİYESOR

MEF KÜTÜPHANE'NİN ÖNERİLERİ

Mehmet Durupınar

Türk basketbol tarihinin 100 yıllık arşivine göz atmak isteyenler için eşsiz bir kaynaktır. Türk basketbol tarihinde oynanan müsabakalar hakkında detaylı bilgileri bulunduran kitapta ayrıca geniş bir fotoğraf arşivi de bulunmaktadır.

Slyvie Laforet

Marka yönetiminde ve iş ortamında markalaşma üzerine önemli bilgiler sunan kitap lisans ve lisans üstü öğrencilerine hitap etmektedir. Başarılı markaları ve bu markaların yönetimlerinde karşılaştıkları sorun ve olayları örneklemelerle ortaya koymaktadır.

Bizi Takip Edin!

Created By
MEF Kütüphane
Appreciate
Bültene katkıda bulunan TimeOut İstanbul ve Biletix.com'a teşekkür ederiz.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.