Loading

Dichter in Beeld Barnard Poëziepad Rozendaal

Gijs van Elk, ceremoniemeester

Op 8 oktober 2017 werd het Barnard Poëziepad in gebruik genomen. Het oorspronkelijke idee voor dit pad was van Gert Boonekamp, bestuurder van Dichter in Beeld (DiB). Ter gelegenheid van deze ingebruikname organiseerde DiB een klein, literair evenement in de Protestantse Kerk van Rozendaal (Gelderland). Gijs van Elk, eveneens bestuurder van DiB, leidde het evenement met deemoedig gebogen hoofd.

Frans Ort, dominee te Rozendaal

Frans Ort, dominee, poëzieliefhebber en kenner van vooral het werk van Willem Barnard (nom de plume: Guillaume van der Graft) schetste in het kort de ontstaansgeschiedenis van het pad. Hij droeg het gedicht voor dat op de eerste van de zeven zuilen staat. Gedragen en bijzonder helder gearticuleerd.

Vragenderwijs (1)

ik vroeg het aan de vogels/ de vogels waren niet thuis

ik vroeg het aan de bomen/ hooghartige bomen

ik vroeg aan het water/ waarom zeggen ze niets/ het water gaf geen antwoord

als zelfs het water geen antwoord geeft/ hoewel het zoveel tongen heeft/ wat is er dan

wat is er dan/ er is alleen een visserman

die draagt het water/ onder zijn voeten/ die draagt een boom/ op zijn rug/ die draagt op zijn hoofd een vogel.

Benno Barnard

Van Benno Barnard, dichter, essayist, vertaler, romancier, toneelschrijver en Europeaan zijn in de route drie gedichten op een zuil terecht gekomen. Ze gaan over Rozendaal en zijn jeugd aldaar. Ook zijn voordracht ging hier voornamelijk over, waarbij hij ook zijn vader memoreerde. Zijn laatste bundel - 'Het trouwservies' - gaat voor een deel over zijn overleden vader. Het eerste gedicht in die bundel draagt de titel: Willems dood. Ook zijn eind december 2016 overleden dochter Anna Barnard wordt in de bundel herdacht. Benno hield bij het evenement voor het eerst zijn nieuwe bundel in de hand. Dit boek had hem met The Royal Mail in zijn woonplaats in Engeland nog niet bereikt.

Benno Barnard in een volle kerk
Benno Barnard

Na de voordracht van Benno Barnard speelde Marianne Ratajski 'Lieder ohne Worte' van Felix Mendelssohn Bartholdy. 'De woorden zouden wel door anderen worden gesproken' zei ze.

Marianne Ratajski

Huub Beurskens is naast romancier, dichter, vertaler, essayist en beeldend kunstenaar. Hij liet zijn licht over de Barnards schijnen. Met Benno is hij goed bevriend. Hij was echter nog niet eerder in Rozendaal. Hij hield een mooi, op zijn vriendschap met Benno betrokken verhaal.

Huub Beurskens

Het meest recente boek van Huub Beurskens ‘Eindeloos eiland’ kan Dichter in Beeld iedereen ter lezing aanbevelen. Met deze roman is Huub genomineerd voor de ECI literatuurprijs 2017.

Huub Beurskens
Benno bedankt Huub
Anton Logeman, wethouder

Anton Logeman, wethouder in Rozendaal, sprak de aanwezigen toe en lichtte toe hoe het proces van de totstandkoming van het project was verlopen.

Hij was vanaf het begin uiterst enthousiast over het project en heeft samen met een paar van zijn ambtenaren een niet te onderschatten bijdrage geleverd aan de uiteindelijke uitvoering van het poëziepad in Rozendaal. Dichter in Beeld is hen veel dank verschuldigd.

onthulling eerste zuil
voordracht gedicht 'Vragenderwijs' door Frans Ort
publiek bij onthulling
publiek bij onthulling eerste zuil

Dichter in Beeld heeft een routefolder laten maken. De tekst daarvan is van Henk Vrijhof. De folder is onder andere verkrijgbaar ten gemeentehuize van Rozendaal, maar ligt ook achterin de kerk.

Dichter in Beeld dankt iedereen die bij het evenement aanwezig was. Het was druk en eens temeer is bewezen dat goede poëzie zich nog steeds in de warme belangstelling kan verheugen van veel mensen.

Dichter in Beeld dankt in het bijzonder Frans Ort, Henk Vrijhof en Hendrick de Pecker, die als werkgroep ter plaatse een grote steun waren. Vooral Henk Vrijhof was een zeer gewaardeerd factotum.

Ook dankt Dichter in Beeld de vele donateurs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds, de erven Willem Barnard, boekhandel Jansen & de Feijter en de gemeente Rozendaal schonken zoveel dat er enkele zuilen van konden worden bekostigd. Kleinere giften, maar niet minder belangrijk, maakten het mogelijk dat er uiteindelijk zeven zuilen konden worden geplaatst.

Ga heen en doe desgelijks.

borrel na afloop
impressie van de kerk
de sprekers

Credits:

Gijs van Elk

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.