Loading

Jan Barbier Nieuws 18 november 2019

Beste ouder(s), verzorger(s),

Hierbij een nieuwsbrief met daarin een aantal zaken en activiteiten tot de kerstvakantie:

 • Schoolfoto's
 • Sinterklaas
 • Ouderavond groep 7
 • Afscheid Henk Slabbekoorn
 • Groep 6 naar Laggenbeck
 • ANWB Streetwise
 • Kerstpakkettenactie Minima
 • Kerstcollecte
 • Op reis met het licht
 • Schoolschaatsen
 • Engels op de Jan Barbier

Met vriendelijke groet,

Team Jan Barbier

Schoolfoto’s

De schoolfoto’s die Mike Rikken heeft gemaakt, zijn klaar. Vandaag, maandag 18 november, hebben alle leerlingen een kaartje meegekregen, waarop alle informatie staat hoe u de foto’s kunt bekijken en bestellen.

Sinterklaas op de Jan Barbier.

Uiteraard komt Sint Nicolaas ook dit jaar weer een bezoek brengen aan onze school. Nu Sint weer in ons land is, mogen de leerlingen vrijdag 22 november hun schoen zetten. Als het goed is zit er dan na het weekend wat lekkers en leuks in.

Donderdag 5 december komt Sint Nicolaas met twee Pieten om half negen aan bij de school. U bent natuurlijk van harte uitgenodigd om daar bij aanwezig te zijn. Nadat Geert Fransen de Sint welkom heeft geheten, gaat het feest in groep 1/2/3 van start. Alle ouders van de leerlingen van groep 1/2/3 zijn daarbij van harte welkom. Graag zonder kleinere broertjes of zusjes, zodat het feest echt voor de kinderen van de groep is.

Ouderavond groep 7.

Op 25 november is er een ouderavond voor de ouders van de leerlingen uit groep 7.

Deze avond willen we graag het volgende met u bespreken:

• kennismaking met de leerkrachten Mirjam van Dalfsen en Geert Fransen

• onderwijsprogramma groep 7 dit schooljaar

• afspraken met betrekking tot de ontwikkeling de leerlingen van groep 7

Afscheid Henk Slabbekoorn

Donderdag 12 december zal dhr. Henk Slabbekoorn, bestuurder van Ieder Kind Telt, afscheid nemen van de organisatie. Deze ochtend komt hij om ongeveer 9 uur op onze school om een les taalronde bij te wonen in groep 4, 5 en 6. Op deze wijze willen we Henk bedanken voor zijn inzet voor onze school. ’s Middags zullen we vanuit school, vertegenwoordigd door leden van de Ouderraad, Medezeggenschapsraad en het team, aanwezig zijn bij een afscheidsreceptie.

We wensen Henk en zijn vrouw Ria een hele goede tijd toe.

De opvolger van Henk Slabbekoorn als bestuurder is mevrouw Maud Berendsen. Ongetwijfeld zal zij in 2020 komen kennismaken met onze schoolorganisatie.

Laggenbeck

De leerlingen van groep 6 gaan donderdag 12 december een bezoek brengen aan onze partnerschool in Laggenbeck. Nadat de leerlingen samen hebben gewerkt en gespeeld met hun Duitse leeftijdgenootjes, gaan we nog een bezoek brengen aan de kerstmarkt in Munster. Nadere informatie hierover krijgt u via de groepsmail.

Streetwise

Vrijdag 13 december zal Streetwise op de Jan Barbierschool komen. Veiligheid in het verkeer is een belangrijke zaak en daar willen we op deze manier de nodige aandacht aan besteden.

Kerst op de Jan Barbier

Kerstpakkettenactie minima

Ook dit jaar werken we graag mee aan de actie van de Raad voor Kerken. De kerstpakketten kunnen we vullen, zodat de minima in de gemeente Hellendoorn extra ondersteuning krijgen in de vorm van een kerstpakket. Vrijdag 13 december zal de start van deze actie plaatsvinden op het schoolplein van de Jan Barbierschool. U krijgt hier nog meer informatie over.

Kerstcollecte

De ouderraad komt in de maand december weer langs voor de vrijwillige kerstcollecte. Het is een mooi gebaar van verbondenheid dat de buurtschap betrokken blijft bij de school. De leerlingen werken op dit moment aan een speciale Winterkrant, die iedereen dan krijgt.

Op reis met het Licht

Donderdag 19 december willen we met ouders en leerlingen een kerstwandeling houden. De leerlingen van school gaan de komende periode pelgrimstochten onderzoeken. De bedoeling is dat zij een ontwerp maken voor de kerstwandeling, waarbij verschillende pelgrimstochten centraal komen te staan. Na afloop willen we met alle ouders en leerlingen de wandeling afsluiten met een gezamenlijke maaltijd in school. Wilt u de 19e december ’s avonds vast in uw agenda reserveren?

Schaatsen

Dit jaar gaan we op vrijdag 20 december met alle leerlingen van groep 3 t/m groep 8 naar de ijsbaan in Nijverdal. We binden daar de schaatsen onder voor een mooie winterse afsluiting van 2019. De baan is voor ons gereserveerd van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Engels op de Jan Barbier

Nu miss Elizabeth niet langer lesgeeft op onze school, worden de lessen in het Engels overgenomen door de groepsleerkrachten. De leerlingen krijgen in groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8 Engels vanuit de methode Join In. Daarnaast willen we extra activiteiten in de Engelse taal aanbieden rondom het thematisch onderwijs. Hiervoor worden de komende maand de plannen uitgewerkt en vanaf januari starten we met dit extra aanbod.

De leerkrachten krijgen extra ondersteuning op het gebied van het lesgeven in het Engels vanuit specialisten op dit vakgebied. Op deze wijze willen we de tweetaligheid duurzaam kwalitatief in ons curriculum opnemen.

Created By
Robbert Flim
Appreciate

Credits:

Created with images by Bank Phrom - "Print is Alive" • Kelvin Zyteng - "The forgotten camera" • Agence Olloweb - "Il s’agit d’une photographie réalisée pour illustrer notre page des offres de création graphique de l’agence web Olloweb Solution" • Sharon McCutcheon - "I bought all of these used fiction and fantasy themed books at a thrift store for our nine year old son. He loves reading, and that makes me happy." • Christian Wiediger - "untitled image" • Sara Adel - "Traffic Light #mexico #mexican #light #streetlight #trafficlight" • Rodolfo Marques - "Follow us on instagram: @design.rodolfo @matizenxoval" • James Giddins - "Union Jack Flag on Lake Windermere"