Dalış Kursu dalış hakkında herşey

Bazı insanlar farklı gezegenlerdeki hayatı merak ederken, aslında içinde bulunduğumuz gezegenin henüz küçük bir kısmını keşfettiğimiz gerçeği de akıllarda yer almaktadır. Bir yarımada olarak bilinen ülkemizde, birçok farklı tarihi ve turistik güzelliklerin yanında, su altı dünyasını keşfetmek için de birbirinden güzel olanaklar yer almaktadır. Su altı dünyası, aslında gezegenler arası yolculuk gibidir. Yalnızca yüzmek için kullanılan ve çoğu zaman içerisinde nasıl bir yaşamın olduğu bilinmeyen büyük su kütleleri, aslında görkemli bir hayata ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle de dalış sporu ile ilgilenenler bu görkemli dünya ile tanışmakta ve farklı canlıların yaşamlarına tanık olmaktadır.

üvenlik beklemesi unutulmamalı

Dalış sporunda 10 metreden daha derine dalındığında yüzeye 5 metre kala 3 dakikalık bir güvenlik beklemesi yapılmalıdır. Böylece basınç değişimine vücut çok daha kolay adapte olur ve herhangi bir sorun yaşanmaz. Bu süre içerisinde vücutta mevcut olan azot, soluma yöntemi ile suya kabarcıklar halinde bırakılmaktadır. Aynı zamanda bu güvenlik beklemesi, yüzeye çıkarken de dalgıca kolaylık sağlar. Güvenlik beklemesi demek, yüzeye daha hızlı çıkabilmek demektir.

Yükselme hızına dikkat edilmeli

Yüzeye hızlı bir biçimde yükselmek, kulağa hoş gelse de dalış sporunda istenmeyen bir durumdur. Özellikle dalış kursu çalışanları da öğrencileri bu konuda uyarmaktadır, çünkü hızlı çıkış olumsuz sonuçlar doğurabilir. Çıkış hızının 9 metre/dakikadan daha hızlı olmaması gerekiyor. Bu durumun sağlanması için de dalışta acemi olan sporcular, eğitmenleri ile beraber daha sağlıklı bir dalış gerçekleştirebilirler.

Yalnız dalmak tehlikeli olabilir

Dalış sporunda buddy sistemi uygulanır. Son zamanlarda bazı dalış sporu kulüplerinde veya outdoor spor merkezlerinde “solo diving” gibi tekli dalış sistemi de uygulansa da, suya dalan kişinin yanında bir dalgıcın olması demek birçok konuda olumlu etki yaratır. Böylece su altında yaşanabilecek herhangi bir olumsuz durumda yanınızdaki kişiden destek alabilir ve sorunsuz bir şekilde sporu tamamlayabilirsiniz. Buddy’ler aynı zamanda birbirlerinin ekipmanlarını kontrol eder ve aksiliklerin yaşanmasını önleyebilirler.

Dalış limitlerine uymak gerekir

Dalış limitleri denilen sınırlamalara uyulması gerekir. Bu duruma uyum sağlamak ve belirtilen mesafeler arasında yer almak, güvenlik açısından çok önemlidir. Zamanlama olarak ayarlama da büyük önem taşır. Daha fazla suyun altında kalma isteği nedeniyle bu limitlere uymamak demek, güvenliğin hatta can güvenliğinin tehlikeye atılması demektir.

Su altındaki canlılara saygı gösterilmeli

Su altının, su canlılarının evleri olduğunu unutmamak gerekir. Onların dünyasına saygı göstermek ve hiçbir canlıya veya onun yaşam alanına zarar vermemek gerekir. Gelişimini çok uzun sürede tamamlayan mercanlara istemeden de olsa çarpmak demek, büyük bir tahribat yaratılması demektir. Bu nedenle bu konuda tecrübesiz olan sporcular, beraberindeki eğitmenlerinin talimatlarına kesinlikle uymalı ve bu alanda profesyonel olan dalış merkezlerine gitmelidir.

Sürekli olarak nefes alıp vermek gerekir

Gündelik hayatta olduğu düzenli bir şekilde nefes alıp vermek gerekir. Panik yaparak fazla nefes almak veya hiç almamak, güvenlik açısından tehlike yaratır. Üstelik dalıştan alınacak keyfi de çok aza indirir. Özellikle yüzeye yükselirken nefeslerin tutulması demek, ciğerlerin zarar görmesi demektir. Bu nedenle nefes alıp vermekten sporun hiçbir aşamasında vazgeçmemek gerekir.

Havayı önceden kontrol etmek gerekir

Dalış liderleri, diğer dalgıçlara havasıyla ilgili sorular sorar ancak bu sorular beklenmemelidir. Düzenli olarak kişiler havalarını kontrol etmelidir. Bu kontrollerin 7-8 dakikalık aralıklarla yapılmasına fayda vardır. Bu sistem, 18 metreye kadar yapılan dalışlarda fayda sağlar. Derinlik arttıkça kontrol sayısı da o kadar artmaktadır.

Dalış öncesine dikkat edilmeli

Dalış yapmadan önce aşırı yorgun olmak, bir gece öncesinden alkol almak veya uykusuz kalmak, tehlike oluşturabilir. Çünkü bunlar dekompresyon ve azot narkozu riskini artırmaktadır. Bu nedenle dalış yapmadan 1 gün önce en az 8 saat uyunmalıdır. Ayrıca aç karna bu sporun yapılmaması önerilir.

Dalış sporları, yalnızca profesyonel dalgıçlar tarafından yapılmaz. Su altı dünyasını merak eden insanlar, bazı dalış kursu eğitmenleri ile beraber dalış gerçekleştirebilir ve gizemli bir dünyanın keşfinin bir parçası olabilirler. Su altındaki belirli mesafelere kadar dalış yapabilen acemi dalgıçlar, farklı su canlılarını görebilir, bazı balık sürüleri ile karşılaşabilir, deniz altındaki renkli ve göz alıcı doğal yaşam ile tanışabilirler. Bu konuda giderek daha eğitimli hale gelenler ise, belirli bir süreden sonra daha derinlere dalabilmektedir. Böylece daha farklı gözlemler yapabilir ve bu sporun en keyifli anlarını yaşayabilirler.

Ülkemizde dalış sporu için elverişli olan birçok farklı nokta mevcuttur. Özellikle turistik özellikleri ve denizi ile meşhur olan birçok turizm bölgesi, aslında aynı zamanda doğal yaşamın en güzel yaşandığı yer arasında yerini almaktadır. Bunlar arasında Bodrum, Çeşme, Antalya veya Ayvalık gibi yerler yer alır. Bu turistik bölgelerdeki bazı dalış noktaları, hem acemiler hem de profesyoneller için benzersiz bir deneyim oluşturabilir. Özellikle iç turizmin dikkatini çeken ve güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Ayvalık, bu dalış sporu bakımından zengin kaynaklardan bir tanesidir. Bölgede hizmet veren dalış kursu ve eğitmenler sayesinde bu sporun yapılabileceği ve su altındaki en görkemli güzelliklere ulaşılabileceği noktalar saptanmıştır. Buralarda verilen eğitimler ve dalış deneyimleri, hem turistlerin hem de bu alanda profesyonel çalışmalar gösteren sporcuların dikkatini çekmektedir.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.