Deilig lavendelsåpe til jul fra kirkens bymisjons eget verksted

- Denne såpen er eksklusiv og kortreist, og samtidig er den til nytte, sier Bård Aulin som er leder for APS-tiltaket og verkstedene i Kirkens Bymisjon i Bergen. Såpen er faktisk så eksklusiv at den bare finnes i 90 eksemplarer.

Kostbare råvarer, som økologisk olivenolje og lavendelolje, er årsaken til at prisen er 90 kroner per stykk. Her får du altså kjøpt en fin og anvendelig julegave for under hundre kroner.

Emballasjen er utformet på verkstedet, og de revne kantene er håndrevet av Bård.

Ta turen innom Kafellet (sidekapellet til Korskirken) og kjøp deg en såpe mens vi har! Her får du også kaffe og vaffel, og dagens deilige suppe komponert av kjøkkensjef Raúl. Velkommen skal du være - mellom 11 og 15!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.