Loading

GŴYL 2021 Watch again online | Gwylio eto ar-lein

Performances from #Gŵyl2021 are now available to watch again online | Mae perfformiadau o #Gŵyl2021 bellach ar gael i'w gwylio eto ar-lein.

Four of Wales' most loved Festivals - FOCUS Wales, Festival of Voice, Other Voices Cardigan and Aberystwyth Comedy Festival - came together during lockdown to present #Gŵyl2021, an extraordinary digital festival packed with unforgettable music, comedy and conversation from some of today’s most urgent and exciting voices, from inside Wales and beyond, filmed in locations across Wales.

Daeth pedair o hoff wyliau Cymru – Gŵyl y Llais, FOCUS Wales, Lleisiau Eraill Aberteifi a Gŵyl Gomedi Aberystwyth – ynghyd yn ystod y cyfnod clo i greu Gŵyl 2021, gŵyl ar-lein ddigidol ryfeddol yn llawn dop â cherddoriaeth, comedi a sgyrsiau cofiadwy gan rai o leisiau mwyaf pwysig a chyffrous o Gymru a thu hwnt, wedi'u ffilmio mewn lleoliadau ledled Cymru.

Watch in the UK via the BBC platform | Gwyliwch yn y DU trwy lwyfan y BBC:

Viewing from outside the UK? Content from #GWYL2021 can now be viewed directly via the Festival sites below | Gwylio o'r tu allan i'r DU? Bellach gellir gwylio cynnwys #GŴYL2021 yn uniongyrchol trwy wefannau'r Ŵyl isod:

"...this is “the Wales festival”; outward-looking, energetic, proud"

GARY RAYMOND, WALES ARTS REVIEW

FOCUS Wales is an annual multi-venue festival taking place in Wrexham, placing the music industry spotlight firmly on the emerging talent that Wales has to offer the world | Mae FOCUS Wales yn ŵyl aml-leoliad flynyddol a chynhelir yn Wrecsam. Mae’n troi goleuni’r diwydiant cerddoriaeth ar y dalent honno sy'n dod i'r amlwg ac sydd gan Gymru i'w chynnig i'r byd.

ADWAITH | 9BACH | BANDICOOT | BENJI WILD | CARA HAMMOND | DANI RAIN | GRUFF RHYS | ISLET | KIDSMOKE | N'FAMADY KOUYATE

ADWAITH
DANI RAIN
9BACH
GRUFF RHYS
N'FAMADY KOUYATE

From the people behind Machynlleth Comedy Festival, the annual Aberystwyth Comedy Festival draws together their favourite finished shows and pops them by the seaside | Gan y bobl y tu ôl i Ŵyl Gomedi Machynlleth, mae Gŵyl Gomedi flynyddol Aberystwyth yn tynnu ynghyd eu hoff sioeau gorffenedig ac yn eu gosod ar lan y môr.

CARYS ELERI | PEDWAR: TAROT | I WISH I WAS AN ONLY CHILD | THE SIZE OF US | LIVE FROM LOCKDOWN (FEATURING / YN CYNWYS: LOLLY ADEFOPE, KIRI PRITCHARD-MCLEAN, TAROT, JORDAN BROOKES & TIM KEY) | WELCOME TO SPOOKTOWN

CARYS ELERI
KIRI PRITCHARD MCLEAN
THE SIZE OF US
PEDWAR: A short film from TAROT

Festival of Voice is Cardiff’s international arts festival, bringing artists and audiences together for incredible live music, thought-provoking performance and inspirational talks | Gŵyl gelfyddydau ryngwladol Caerdydd yw Gŵyl y Llais, sy'n dod ag artistiaid a chynulleidfaoedd at ei gilydd ar gyfer cerddoriaeth fyw anhygoel, perfformiadau ysgogol a sgyrsiau ysbrydoledig.

ARLO PARKS | BHEKIZIZWE | CATE LE BON | CHARLOTTE ADIGÉRY | DHUN DHORA | JUKEBOX COLLECTIVE PRESENTS | LUKE RV | MACE THE GREAT | NEXT UP: RADIO PLATFFORM SESSIONS FEAT. LUKE RV AND SZWÉ | OPERA'R DDRAIG | BRETT ANDERSON, CHARLES HAZLEWOOD AND PARAORCHESTRA: DEATH SONGBOOK featuring special guest / yn cynnwys y gwestai arbennig NADINE SHAH | SPRINTS | TIM BURGESS' LISTENING PARTY | PODCAST UN DEG PUMP

JUKEBOX COLLECTIVE PRESENTS: FAITH
BRETT ANDERSON, CHARLES HAZLEWOOD AND PARAORCHESTRA
JUKEBOX COLLECTIVE PRESENTS: KINGKHAN
ARLO PARKS
JUKEBOX COLLECTIVE PRESENTS: REUEL ELIJAH
JUKEBOX COLLECTIVE PRESENTS: ALEIGHCIA SCOTT
BRETT ANDERSON, CHARLES HAZLEWOOD AND PARAORCHESTRA featuring NADINE SHAH
JAFFRIN - FAITH
SPRINTS

The long celebrated Other Voices festival makes a leap from Dingle to Cardigan with a glorious celebration of music in all its diversity | Mae gŵyl enwog Other Voices yn cymryd naid o'r Dingle i Aberteifi gyda dathliad gogoneddus o gerddoriaeth yn ei holl amrywiaeth.

ANI GLASS | AOIFE NÍ BHRIAIN | BERWYN | CATRIN FINCH | JUICE MENACE | SINEAD O'BRIEN | THE GENTLE GOOD

BERWYN
JUICE MENACE
SINEAD O'BRIEN
THE GENTLE GOOD
ANI GLASS
CATRIN FINCH
CATRIN FINCH + AOIFE NÍ BHRIAIN
'Gŵyl 2021’s triumph ends up being the sheer scale of diversity in what the festivals have come together to platform. The marriage of festivals that have forged very distinct identities over the last decade is ultimately a strength. When all is said and done, this is “the Wales festival”; outward-looking, energetic, proud. There is no authentic place here for trite nationalism, this is a showcase of talent, plain and simple, and it showcases a Wales bursting with creativity and positivity and internationalist cultural values.'

GARY RAYMOND, WALES ARTS REVIEW

PRODUCING PARTNERS | PARTNERIAID CYNHYRCHU

FUNDING PARTNERS | PARTNERIAID CYLLIDO

Created By
Tamsin Davies
Appreciate