Loading

Filosofisk rådgivning ved Mads Dahlgaard - tlf: 6131 1905

Kontaktinfo

Tlf.: 6131 1905

email: kontakt@madsdahlgaard.dk

Adresse:

Nørre Voldgade 21A, baghuset

København K

Den filosofiske rådgivningspraksis

Den filosofiske rådgivning er karakteriseret ved mødet mellem to eller flere ligeværdige individer. Emnet er dig selv, din situation, dit liv, dine drømme, dine oplevelser, tanker, følelser samt dine livsvilkår.

Hvad er meningen med dit liv? Hvem er du? Hvordan er du tro imod dig selv?

Filosofisk rådgivning adskiller sig fra andre former for rådgivning ved, at rådgivningen har filosofisk karakter af undren. Filosofi er en søgen efter sandhed på baggrund af den antagelse, at man intet kan vide med sikkerhed. Det bliver derfor rådgivning baseret på spørgsmål og ikke svar. Filosofien kan fungere som vejviser.

Aristoteles

Citater af Aristoteles:

“Den uvidende mand råber op, den vise mand stiller spørgsmål og reflekterer.”

“Jeg anser den person, som besejrer sine længsler, for at være mere modig end den person, som besejrer sine fjender, da den sværeste sejr er sejren over sig selv.”

“Intelligens består ikke kun af viden, men også af evnen til at bruge denne viden i praksis.”

Inddragelse af filosofferne i rådgivningen

Med inddragelse af filosofferne bringer vi tanker, som har ændret verden, ind i vores overvejelse over dit liv. Tanker som frihed, uafhængighed, lighed, kærlighed osv. Tanker, som bygger på stærke principper og generationer af refleksioner.

Mange filosofiske traditioner, skoler og paradigmer kan bidrage til forskellige problemstillinger:

Østens vise har et blik for livet og et bud på en måde, vi kan leve i overensstemmelse med den verden, der omringer os, som vi kan tage til os, og som den vestlige tankegang ikke har haft blik for. Derfor er østens filosofi meget relevant for det senmoderne vestlige individ.

De gamle grækere havde et andet blik og lagde fundamentet for den vestlige demokratiske verden. Ataraxia eller sindsro var idealet for datidens sjæledoktorer, og måderne, man opnår sindsro på, er utallige. Styrken ved at indrage disse tænkere er, at de leverer objektive standarder for, hvordan man bør leve. Altså nogle helt grundlæggende principper for det gode liv.

Kierkegaard var meget inspireret af de klassiske tænkere, som dog ifølge ham manglede "ånd". Men hvad er ånd? Kierkegaard mente, at menneskets livsopgave var at blive ånd.

Kierkegaard i den filosofiske praksis

"At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der."

Med indragelse af Kierkegaard i den filosofiske praksis kan vi undersøge, i hvilken grad man er sig selv tro. Hvad det er for elementer i det konkrete liv, der forhindrer den egentlige selvrealisering.

Det er et spørgmål om at forstå sig selv som et dialektisk individ for at kunne forholde sig til sig selv på en gavnlig måde, således at man kan træffe nogle sunde valg på egne vegne.

Kierkegaard er den indirekte meddelelses fader. Den indirekte meddelelse har til formål at lade læseren (eller klienten) selv finde sine svar. Men den kierkegaardske måde at gøre det på er mere kompleks. Bag den indirekte meddelelse ligger der en særlig eksistentiel personlighedsforståelse af mennesket som en syntese, der forholder sig til sig selv. Og det er ved hele tiden at presse klienten i retning af syntesens yderligheder, at denne forholder sig til sig selv.

Filosofisk rådgivning for hvem?

Enhver form for psykologisk, terapeutisk vejlednings- eller rådgivningspraksis bør møde gæsten/klienten/patienten filosofisk, det vil sige med dyb respekt, lighed, tillid og værdighed.

Livskriser på jobbet, i familien eller hos en selv kan med fordel anskues filosofisk.

Alle, der ønsker at kende sig selv på et dybere, mere autentisk plan, kan drage nytte af filosofisk rådgivning.

Citater af Konfusius:

"Det, som du ikke ønsker, at andre skal gøre mod dig; gør det ikke mod dem."

"Jeg hører, og jeg glemmer. Jeg ser, og jeg husker. Jeg gør, og jeg forstår."

"Reel viden er at kende omfanget af ens uvidenhed."

"Livet er virkelig simpelt, men vi insisterer på at gøre det kompliceret."

Laozi

Citater af Laozi:

"At beherske andre er styrke. At beherske sig selv er sand magt."

"Inde i dig selv finder du svaret, du ved hvem du er, og du ved hvad du ønsker."

"Naturen skynder sig ikke, men gennemfører alligevel alt."

"En rejse på tusind mil begynder med et skridt."

"En leder er bedst, når folk knap nok ved, at han eksisterer, når hans arbejde er gjort, hans mål er opfyldt, vil de sige: Vi gjorde det selv."

"Hvis du ikke ændrer retning, ender du hvor du er på vej hen."

"Når du er tilfreds med at være blot dig selv og ikke sammenligner dig eller konkurrerer med andre, vil alle respektere dig."

Kontaktinfo

Mads Dahlgaard

Tlf.: 6131 1905

email: kontakt@madsdahlgaard.dk

Adresse:

Nørre Voldgade 21A, baghuset

1358 København K

Created By
Mads Dahlgaard
Appreciate

Credits:

Oprettet vha. billeder af ROverhate - "butterfly insect macro" • morhamedufmg - "bustos filsofia aristotle philosophers greeks knowledge philosophy" • ErikaWittlieb - "confucius statue chinese sculpture philosophy philosopher confucian"