Vincent van Gogh 1853-1890

Vincent Willem van Gogh oli alankomainen, postiimpressionistinen taidemaalari. Elinaikanaan hänen työnsä eivät saaneet paljoa huomiota, kuolemansa jälkeen häntä on pidetty ja edelleen pidetään yhtenä tärkeimmistä eurooppalaisista kuvataitelijoista

Hänen teoksillaan oli suuri vaikutus ekspressionismin ja fauvinismin syntyyn, kuten myös merkittävään osaan muusta 1900-luvun taiteesta. Van Goghin maalaustyylin tunnusomaisia elementtejä ovat huomionkiinnittävät värit, voimakas siveltimenkäyttö ja ääriviivoin rajatut muodot.

The Artist's Room in Arles

Van Goghin sairauskohtaukset katkaisivat hänen työskentelynsä useasti, kerran jopa kuukausiksi. Toisaalta monet tutkijat ovat nähneet sairauden myös edesauttaneen hänen tyylinsä kehittymistä ja aiheuttaneen monet tyylin erityispiirteistä. Toisaalta joidenkin tutkijoiden mukaan Van Goghin työt mielenhäiriön vallassa olivat hajanaisia ja niistä oli kadonnut todellisuudentaju.

Created By
Anni Kivi
Appreciate

Credits:

Created with images by irinaraquel - "Vincent Van Gogh - The Starry Night" • Ed Bierman - "Vincent van Gogh Dutch, 1853-1890 Self-Portrait, 1887" • BRRT - "dutch flag flag red" • PublicDomainPictures - "beautiful bloom blossom" • johnnyjohnson20430 - "post impressionist post impressionism fine art"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.