Püüa päeva! Maiki Foto

Naeratus - see on Sinu kauneim ehe!

Armasta kirglikult kõike, mida teed ja kõiki, keda kalliks pead!
Kingi aega perele ja tee üllatusi kallimale!
Ja ära kunagi unusta kui tähtis oled Sina ise!

Unista suurelt ja armasta siiralt!

Püüa igas päevas igat hetke!

Created By
Maiki Uusküla
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.