Valokuvaus portfolio Jade Markkinen

Ensimmäisessä kuvassa leikittelin kuvan rajauksella hieman, mielestäni kirkko tuli kauniisti esiin puhdasta taivasta vasten. Kuvassa kultainen leikkaus. //1. Kuvan tiedot: Nikon D3100, ISO 400, 1/200s f/10 55mm. 2. Kuva: ISO 400, 1/160s f/9 55mm. Molempia kuvia kirkastin Levels ja Curves - työkaluilla. Terävöitin myös hieman Unsharp mask -toolin avulla, jotta sain yksityiskohtia paremmin näkyviin.
Sumu
Näissä kuvissa oli mielestäni hyvin utuinen tunnelma ja ne sopivat värimaailmaltaan hyvin yhteen. Patsas kuvassa on nähtävissä kultainen leikkaus. // 1. kuvan tiedot: ISO 400, 1/30s f/7, 1 55mm. Patsas kuvan tiedot: Nikon 3100D, ISO 400, 1/60s f/8 55mm. 3. kuvan tiedot: ISO 400, 1/60s f/8 36mm. Kaikkia kuvia on kirkastettu Levels-työkalulla ja rajattu hieman alkuperäisestä koostaan.
Luontoa
Vasemmalla kuvan alkuperäinen versio. Jostain syystä näinkin yksinkertainen kuva oli mielestäni hyvin kaunis. Kirkastin kuvaa jotta sain puun rungon vihreyden näkyviin enemmän. Lisäsin myös värien kirkkautta hieman. // Kuvan tiedot: Nikon 3100D, ISO 400,1/60s f/8 34mm.
Tykästyin kuvassa kauniiseen ja hennon väriseen taivaaseen, joka yhdistyy tummaan puuhuun isoine oksineen - Kuvassa siis kontrasteja. Suurimmat muokkaukset tapahtui kirkastamalla ja curves-työkalua käyttämällä. // Kuvan tiedot: Nikon D3100, ISO 400, 1/25s f/7,1 55mm
Valoa ja varjoa
Näissä kuvissa tykästyin kirkkaan auringon ja tummien varjojen kontrastiin. Kuvia on kirkastettu ja rajattu alkuperäisestä. // 1. Kuvan tiedot: Nikon3100D, ISO 280, 1/500s f/11 18mm 2. Kuvan tiedot: ISO 400, 1/250s f/10 45mm 3. Kuvan tiedot: ISO 250, 1/500s f/11 52mm.
Henkilökuvat
Näihin kolmeen kuvaan perus säädöt olivat kaikkiin melko samanlaiset. Terävöitin kuvaa ja kirkastin mallin katsetta. Säädin myös kuvien tummaa ja vaaleaa päätä käyttäen Curves- sekä Levels-työkalua. Kolmannessa kuvassa nähtävissä rembrandtin kolmio.
Henkilökuvia ennen & jälkeen
Alkuperäinen vasemmalla ja oikealla muokattu. Päädyin muuttamaan kuvan kokonaan mustavalkoiseksi. Kirkastin mallin silmiä ja terävöitin kuvaa kauttaaltaan hieman skarpimman näköiseksi. Kuvassa on naisvalo, sillä kuvaajaan päin oleva poski on varjossa.
Vasemmalla alkuperäinen kuva ja oikealla muokattu versio. Säädin jälleen kerran kuvan vaaleaa ja tummaa päätä ja toin kuvaan hieman lisää kirkkautta. Alkuperäinen kuva oli todella tumma, joten lisäksi kirkastin vähän katsetta ja terävöitin kuvaa. Rajasin kuvan myös hieman lähemmäksi mallia. Kuvassa mielestäni enemmän miesvalo.
Vasemmalla alkuperäinen kuva ja oikealla muokattu versio. Rajasin kuvaa tiiviimmäksi ja enemmän kasvokuvaksi. Kirkastin katsetta ja säädin kuvan kirkasta ja tummaa päätä. Päädyin säätämään kuvan kokonaan mustavalkoiseksi, jostain syystä mustavalkoinen miellytti näissä henkilökuvissa enemmän omaa silmää. Kuvan varjot ja tummat vaatteet toimivat myös mustavalkoisessa kuvassa ja tuovat kasvot pääosaan. Kuvassa rembrandtin kolmio - valoitus.
" Tuotekuvat "
Kokeilin eri kameralla hieman kuvata ns. tuotekuvaa ja lähikuvaa yksityiskohdista. Kuviin on lisätty kirkkautta ja valoa sekä hieman terävyyttä. // Kuvan tiedot: Canon EOS 1100D ISO 2000, 1/60s f /1,8 50 mm
Created By
Jade Markkinen
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.