STJÓRNARSKRÁ -skarpheðinn haukur lyðsson

Hvað er STJÓRNSKRÁ ? : stjórnarskrá geymir allar grundvallarreglur ríkisins sem að við búum í. það er líka smkilgreint hverjir setja lögin og um skiptingu valds á milli stofnanna og takmarkanir valds. Í stjórnarskrá eru líka borgarleg réttindi svo sem tjáningarfrelsi,jafnræði,félagafrelsi,trufrelsi o.s.frv. Stjórnarskrá inniheldur æðstu lög ríkisins sem að öll önnur lög verða að taka mið af.stjórnarskrá ákveður hvað yfirvöld mega gera og ekki síður hvað þau mega ekki gera.Þær kveða á um réttindi borgaranna og setja ramma utan um völd og hlutverk valdhafa;hvað þingið gerir, hvað þjóðhöfðinginn gerir, hvað dómstólar gera, kosningar og þess háttar.

HVERNIG byrjaði stjórnarskráin?: þetta byrjaði eftir lýðræðisbyltinguna í Frakklandi árið 1789 og bandariska frelsistýrið árið 1776 settu þjóðirnar sér eigin stjórnarskrá, þar sem kveðið var á um fulltrúalýðræði* og mannréttindi.Næstu áratugi og aldir um víða veröld varð lýðræðisbylting, þar sem flestar þjóðir álfunnar tóku upp stjórnarskrá að franskri fyrirmynd; meðal annarra Danir, árið 1849. Næstu áratugi börðust Íslendingar fyrir sjálfstæði undan Danmörku og eigin stjórnarskrá.Tillögur Alþingis Íslendinga að eigin stjórnarskrá byggðu að mestu á dönsku stjórnarskránni frá 1849 en Danir voru ósammála um sambandið við Danmörku og framkvæmdavaldið* á Íslandi. Konungur Danmerkur gaf Íslendingum sína eigin stjórnarskrá árið 1874, sem byggði á dönsku stjórnarskránni en líktist tillögum Alþingis, þó hún færi eftir hugmyndum Dana um samband þjóðanna.

http://www.attavitinn.is/samfelagid/kosningar-p2013/thjodaratkvaedi2012/hvad-er-stjornarskra þessi síðuua var gerð 2013 það sem á bjó til síðunnar heitir total ráðgjöf

Þetta er myndinn vinstra meiginn Hún var tekinn 20/10/2012 og pressan.is tók hana myndinahttp://eyjan.pressan.is/frettir/2012/10/20/styttist-i-lokun-kjorstada-vonast-eftir-fyrstu-tolum-um-23-uppfaerd-frett/

Þetta er myndinn hægra meiginn hún var tekinn 24 ágúst 2010 og loa's lab tók myndina hanahttps://www.flickr.com/photos/loaloaloa/4923496809

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.