Loading

Legendy,baśnie,bajki i wierszyki dla najmłodszych zajęcia edukacyjne realizowane przez Powiatową bibliotekę pedagogiczną w bartoszycach

Wszystkie prezentowane w czasie zajęć legendy, baśnie i bajki są opowiadane przez prowadzącą oraz ilustrowane prezentacjami multimedialnymi. W podsumowaniu zajęć wykorzystujemy różnorodne ćwiczenia z aplikacji LearningApps, Quizizz i Educapley

Proponujemy baśnie Hansa Christiana Andersena

Bajkę Hanny Zdzitowieckiej o panie "Chcę - to -mieć"

Zawsze aktualne i ciekawe bajki Charlesa Perrault

Historię pewnego szlachetnego szewca Janiny Porazińskiej oraz prawdziwą opowieść o wielkiej miłości psa i człowieka autorstwa Barbary Gawryluk

Bardzo interesuące Legendy Warmii i Mazur

Bardziej i miej znane Legendy Polskie

Wiersze i wierszyki Jana Brzechwy

Wiersze dla dzieci Juliana Tuwima

Wszystkie placówki oświatowe zainteresowane ofertą zapraszamy do współpracy. Prosimy o składanie zgłoszeń na zajęcia osobiście, telefonicznie lub drogą mailową na adres:

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Bartoszycach

ul. Limanowskiego 13

tel.: 539 404 545

e-mail: b.pegagogiczna @o2.pl

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.