Loading

Onze ambitie

De mensen met een hart voor de Kempen delen een ambitie. Onze gemeenschappelijke horizon is een Kempen die in 2030 een duurzame samenleving, een inclusieve, warme en zorgzame samenleving én een ondernemende en innoverende samenleving is.

Als we in 2030 ontwaken hebben we bruisende dorpen en steden. We kunnen er winkelen, advies en begeleiding inwinnen. We wandelen door mooie straten, langs veilige en aangename pleinen. We fietsen langs brede comfortabele fietspaden. We verplaatsen ons met de glimlach en op een schone manier naar het werk, de school, de vereniging, de familie.

We zijn een samenleving waarin iedereen mee is. We reiken de hand aan wie het moeilijk heeft. We zijn een gezonde samenleving. Onze huizen, onze lokalen, onze wijken, onze parken, onze open ruimte … bieden een gezond leefklimaat en sterke ecosysteemdiensten, zoals zuiver drinkwater, recreatie, natuurlijke bestuiving, gezonde voeding, zonne-, warmte-, en windenergie.

Kortom in 2030 is de Kempen duurzaam.

Als we in 2030 rondom ons kijken zien we een regionale arbeidsmarkt waar ieder talent op de juiste wijze wordt ingezet. We zien gelukkige werkvloeren. We zien kinderen en volwassenen die groeien in hun ontwikkeling en we zien er die excelleren.

In onze maatschappij is aandacht voor kwetsbaren. We bieden en krijgen zorg en ondersteuning op maat, ook voor psychisch welbevinden. Iedereen is mee.

We kijken reikhalzend uit naar activiteiten met vrienden en buren, van gemeenschappelijk tuinieren, tot kookavonden, van op kamp gaan tot samen gaan joggen of fietsen. We laten ons verrassen en verwennen door culturele initiatieven. De Kempen bestaat uit veerkrachtige dorpen, steden en gemeenschappen. Met een goede work-life balance. We hebben een sterk sociaal weefsel, waar iedereen aan de slag kan. We zijn gelukkig.

Kortom in 2030 is de Kempense samenleving inclusief, warm en zorgzaam.

Als we in 2030 gaan slapen is dat na een mooie dag waarin Kempenaren hebben kunnen ondernemen met impact. Jonge (en oudere) talenten worden gestimuleerd en ondersteund om te ondernemen en te innoveren. Ze vinden in de Kempen aantrekkelijke uitdagingen en kansen om hun professionele droom waar te maken. We worden van onze sokken geblazen door de wereldvermaarde producten en diensten die mede in de Kempen worden ontwikkeld. We kennen een bloeiend ondernemerschap dat niet alleen innovatief is maar ook sociaal. Onze regio staat gekend om zijn ondernemersvriendelijk imago.

De Kempen zet in op maakindustrie met impact, op kwaliteitsvolle voedselproductie en voedselinnovaties, op zorginnovatie, innovatieve en duurzame bouw en bio-economie met een focus op duurzaamheid. Door slimme en sterke allianties is er een goede economische mobiliteit. De Kempen maakt een sterke connectie met de omliggende regio’s en de wereld.

Kortom in 2030 is de Kempen een ondernemende en innoverende samenleving.

Samen met jou gaan we graag op pad.