SENKING AV LUSITANIA Et passasjerskip blir torpedert

7. mai i 1915 Lusitania, en av de største, raskeste, og mest luksuriøs transatlantisk passasjer liners av sin dag- ble truffet av en tysk torpedo da den seilte inn i Irlands sjøen, på vei fra New York til Liverpool.

Lusitania dro fra New York den 1. mai på vei til Liverpool, England. Den tyske ambassaden tok til og med en reklame i de amerikanske papirene, og advarte folk om at skipet kan bli angrepet da det kom inn i britiske farvann. Storbritannia og Tyskland var i krig, og Lusitania var seiling i farvann som ble erklært en krigssone. Tyske ubåter hadde lovet å brenne på et skip som flyr et britisk flagg, og hadde allerede senket flere britiske handelsskip. Selv om noen av passasjerene og mannskapet var advart av advarselen, satte de seglet uansett, og trodde kanskje at Lusitania sitt fart ville holde dem trygge.

Lusitania seilte inn i en dødelig krigssone patruljert av 15 tyske ubåter.

På ettermiddagen den 7. mai Lusitania nærmet den sørlige kysten av Irland, uten en marine eskorte, der tyske U-båter var kjent for å være aktive og hadde nylig senket tre skip. På grunn av tåke ble kaptein William Turner tvunget til å senke Lusitania ned. I motsetning til Admiralty instruksjoner for å unngå U-båter ble Lusitania seilte på mindre enn topphastighet, i en rett linje, og nær land, i stedet for sikksakk i åpent vann der hun kunne plukke opp hastigheten.

Da hun passerte foran den tyske ubåten U-20, slo tyskerne en torpedo som traff hennes skrog like under vannlinjen og forårsaket en indre andre eksplosjons moment senere. Som mannskapet krypterte for å starte livbåtene, ble de hindret av den svingende skråningen på det synkende skipet. De klarte å lansere bare seks båter til de 1.959 menneskene om bord. Innen 18 minutter ble Lusitania nedsunket.

Faksimile fra The New York Times

Under Lusitania sanker, døde ca. 1192 av sine 1960 passasjerer. Fire ekstra dødsfall ble registrert i månedene etter synkroniseringen, og etterlot bare 764 overlevende.

Parry Jones, en walisisk man, var en av de som heldigvis overlevde senkingen. Han husket år senere: “Jeg tror ikke noen tok veldig mye merke til dette fordi de trodde, vel, ingen nasjon ville våge å gå til det punktet av å synke en passasjer liner og spesielt en liner så berømt som Lusitania.”

På en annen overlevendes konto, som snakker om erfaring, hevder Phoebe Amory "de agoniserende skrikene til mødrene og barna og scenene til å skille mellom ektemenn og koner".

Etter å ha krasjet ut av en livbåt, sier hun at "på hver hånd var flytende kropper, deres oppadvendte ansikter viste hvite og forferdelige".

Phoebe Amory
JEG VAR SÅ NÆR LUSITANIA JEG KUNNE HA NÅDD OG BERØRT HENNE, MEN HENNES BEVEGELSER PÅ DETTE TIDSPUNKTET FORÅRSAKET BØLGER SOM BRAGTE MEG LITT UNNA. ALL DENNE GANGEN SVØMTE JEG PÅ RYGGEN, OG PRØV SOM JEG VILLE AT JEG IKKE KUNNE VENDE OM. DETTE FAKTUM UROLIGTE MEG STERKT, SIDEN JEG TROR AT LIVET MITT BEST VAR PÅ FEIL, OG SENERE VISTE SEG Å VÆRE RIKTIG. TIL TIDER VILLE BØLGENE VASKE OVER ANSIKTET MITT OG FYLLE MIN MUNN MED VANN, OG JEG ROPTE PÅ GUD FOR Å FRELSE MEG.

Hva årsaker kan det vare at den senket rask?

Det har vært 102 år siden Lusitania har senket, og ingen vet sikkert, som Lusitania hviler med sin torpedo såret mot havbunnen. Den ligger sør for fyret på Kinsale, Irland. Teorier om hva som forårsaket Lusitania å synke raskt, er mange, og debatten om hvilken teori som er mest sannsynlig fortsetter å bli diskutert. To mulige eksplosjons teorier er:

Aluminiumspulver eksplosjon

Avansert av Patrick O'Sullivan. En torpedo som rammer magasinet, kunne ha sparket det lagrede aluminium pulveret inn i luften. Etter hvert som pulveret slo seg opp, ville det ha nådd eksplosive konsentrasjoner som utløste den andre eksplosjonen. Ingen av bagasje håndtererne som var over magasinet overlevde senkingen.

Kjele eksplosjon

Et forslag har vært at kullstøv i de tomme bunkers nær motorene kunne ha vært ansvarlig. Det faktum at alle fungerende kjele lokaler hadde overlevende tyder på at dette ikke er sannsynlig å være eksplosjons kilden

Selv om det er kontroverser og teorier hva som skjedde om senking av Lusitania. Vi vet fortsatt ikke hva som faktisk skjedde. Men eksperter er enige om senkingen av Lusitania brøt folkeretten og sette en farlig presedens.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.