HELP ons ILONKA te helpen IN NEDERLANDSE ZIEKENHUIZEN IS GENEZING NIET MOGELIJK GEBLEKEN, IN privé kliniek Vivamayr te oostenrijk wel ! GEEF Ilonka dus haar leven terug via NL19 Rabo 0141 3711 02 tnv ICE Gerrits-Pothuizen

Ilonka had (door gemiste diagnoses) jaren lang last van de Ziekte van Lyme welke bij haar door een (5-LTR) bloedtransfusie in België is veroorzaakt.

De bacterie at langzaam maar zeker haar hele leven weg, een behandeling door Prof. dr. de Meirleir te België haalde ilonka uit de rolstoel. Helaas wordt een behandeling van jaren, voor Lyme ziekte in Nederland niet vergoed en moest dit dus uit de eigen spaarpot / Hypotheek betaald worden. Na 3 jaar behandeling met Anti Biotica ging het eerst een korte periode beter, maar al snel ontstond er een post-Lyme-ziekte omdat haar lichaam te erg verzwakt is. In Nederland staat deze "Post Lyme ziekte" zoals "lekkende darm syndroom" of "Gut Immuun Neurotoxic Disorder" nog in de kinderschoenen. terwijl in Oostenrijk al goede resultaten zijn geboekt met F.X.Mayr, in een Privé kliniek genaamd "Vivamayr". Doordat Ilonka al jaren niet kan werken en géén uitkering krijgt, is er te weinig ruimte voor deze nieuwe behandeling die opnieuw tienduizenden euro's zal gaan kosten. Vandaar deze oproep tot hulp!

Ilonka is in 11 jaar tijd veranderd van een gezonde vrouw die midden in het leven stond naar een vrouw die niet meer kan werken en die de dag al jaren in bed of op de bank moet doorbrengen met hevige pijnen en neurologische klachten. Deze klachten zijn nu ondraaglijk geworden voor haar. Er moet dus snel iets gebeuren.

GEEF JIJ Ilonka haar leven terug ?

Onze moeder (Ilonka) geeft in januari 2017 aan dat zij de moed opgeeft omdat géén arts of ziekenhuis haar lijkt te kunnen helpen. Onze huisarts zegt dat hij ilonka al jaren ziet lijden en zorgt dat er in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen een multidisciplinair-team samen komt. Helaas komen ook deze specialisten samen NIET verder dan symptoom bestrijding. Dit omdat men simpelweg de expertise niet heeft om bv de lekkende darm en extreme verhoging van de infectie marker (T-cellen) te kunnen duiden of de LSP, die een sterke immuunrespons veroorzaakt. Ook UMC Maastricht (Immunoloog/ Internist P. van Paassen) bieden géén hulp, WAT NU...? (Dochter: Samara)
Met familie en vrienden trachten wij NU om genoeg geld bijeen te krijgen voor een behandeling in de privé kliniek genaamd Vivamayr in Oostenrijk, omdat daar eerder Nederlandse patiënten met soortgelijke klachten, succesvol behandeld zijn. Dus maak het verschil en GEEF ! Giften graag storten op NL19 Rabo 0141 3711 02 tnv ICE Gerrits-Pothuizen
Alle eerdere bevindingen van Huminitas (Prof. K. de Meirleir te Brussel) maar ook die van CWZ te Nijmegen, UMC Radboud, UMC Maastricht, zullen de basis zijn voor een gepersonaliseerd behandelplan voor ilonka, dat zal worden opgesteld door Dr. Werner Zancolo, General Practitioner bij Vivamayr.

Alle beetjes helpen! Als jij GEEFT via NL19 Rabo 0141 3711 02 tnv ICE Gerrits-Pothuizen, Geef je Ilonka letterlijk haar leven terug!

Deze bovenstaande behandelingen zullen naar verwachting drie tot vier maal herhaald dienen te worden om herstel van het energie- en levens-niveau bij Ilonka te krijgen. Daarom is naar verwachting Euro 40.000,- -tot- Euro 50.000,- nodig om Ilonka in Oostenrijk te helpen.

Als gezin hebben wij in de loop van de jaren al tienduizenden euro's geïnvesteerd die nodig waren voor de behandeling, medicijnen en voedingsuplementen, zelf kunnen bekostigen, want ook deze werden niet betaald door de zorgverzekering.

Wij kunnen dit nu niet meer zelf. Daarom is voor Ilonka dit crowd-funding project gestart om toch deze laatste behandeling te kunnen starten in Oostenrijk. Giften kunt U storten op NL19 Rabo 0141 3711 02 tnv ICE Gerrits-Pothuizen

Voor het te laat is !

.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.