Stærke uddannelser

Webinar eller Lync

  • Kan anvendes til: Kendskab til projektledelse
  • Vi vil anbefale 2 seancer af max. 2 timers varighed
  • Økonomi: 18.000,- ekskl. moms og transport.

Flere emner eksempelvis innovation kan også foregå på denne måde.

Diplomuddannelsen i ledelse

Næste step for projektcheferne

Kontakt Uddannelseskonsulent Ea Rosenkilde, ZBC Kursuscentret på tlf. 25190005 for nærmere information.

Created By
Ea Rosenkilde
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.