Stripverhaal opdracht Van: Hijzal roelofsen, Tony Chen en Jordi van den Brink

Jordi wordt achtervolg door Christopher omdat Jordi de tent in brand heeft gestoken. Jordi start zijn sprint om snel weg te rennen van Christopher. Christopher zet een grote stap om Jordi in te halen. Jordi pakt Christopher zijn been, en gooit hem hem weg. Jordi loopt dan verder en even later komt Jordi erachter dat hij Christopher naar de caravan van René heeft gegooid.

STORYBOARD

SCHETSEN TONY

Uitgewerkt tony

SCHETSEN HIJZAL

uitgewerkt Hijzal

SCHETSEN JORDI

uitgewerkt jordi

Created By
Jordi van den Brink
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.