Loading

Lillewood TV | FILM | GAMES| EDUCATION

NEWS

FILMVERKSTEDET LILLEHAMMER

Filmverkstedet Lillehammer

Oppstart tirsdag 23 april 2019

Filmverkstedet - aktivitetstilbud for deg som bor i Lillehammer og er 10 til 14 år. Kurset gir deg en mulighet for at møde andre med samme interesser og vi blir en lille gruppe på 10-12 filmskapere. Vi ser frem til at møte på nysgjerrige barn som vil dele deres entusiasme og gjøre bruk av deres nye viden om historiefortelling, foto, samarbeide og kommunikasjon.

skape kunnskap for livet

Kurset giver et viktig innblikk i hvordan bilder og visuelle fortellinger bliver skapt og manipulert. På kurset diskuterer vi og finner svar på hvordan vi deler en opplevelse med andre; kan vi få våres venner til at have den samme opplevelse, som os selv ? Hvordan arbeider vi med det ? Vi gjennomgår dessuten de alminnelige roller og faser i prosessen det er å lage en film. Det er et springbrett til bevisst at begynne at arbeide med historier selv. Dette er et lavterskel tilbud, vi skal bruke utstyr der er let tilgjengelig, men vi vil benytte os av teknikker som er utviklet gjennom generasjoner med visuell historiefortelling. Det skal samtidig være en almen innføring i visuell kommunikasjon som kan anvendes på flere forskjellige plattformer. Vi legger frem spilleregler for kommunikasjon og tilbakemelding. Kurset innholder øvelser som er brukt og utviklet gjennom filmbussen, filmskolen og lederutviklingskurser. Kursets rammer er fleksible da vi vil forsøke at tilnærme kurset til brukerne. Kurset vil være oppbygget omkring en filmskabelses prosess og ender til sist med filmvisning for venner og familje på Lillehammer Kino.

Filmverkstedet er formet for å tenne unges interesse for filmskapelse og give en tilstrekkelig fornemmelse for faget til at kunne dykke på egen hånd og videre utforske mediets potensialer. Det første kursus løber over 10 samlinger fra april til juni.

Filmverkstedet har blitt til i et samarbeide med Lillehammer kommune kultur og ungdoms forvaltning, Østnorsk filmsenter på intiativ av Kasper Val Larsen fra Lillewood.

Medspillere

Oppland fylkeskommune
Plan B i Lillehammer

Skriv noen ord om deg selv, hva du heter og hvor gammel du er. Navn på foresatte og kontaktinformasjon (e-post og mobil). Du vil motta et svar fra oss dersom du får plass på kurset senest d. 22. april.

Fremtidige filmskapere

Vi sees!

Production

About Lillewood

A storytelling, edifying, fruitful, fun to work with squad

We work together with people - for people. Our main target group is our future generations of grownups- our kids!

The people in our squad is known for cardinal script and format development, savvy production management, imaginative sound design and great cooperation skills across borders. Our squad act with great courage and reliable structure and offer developing surroundings for traditional, experimental and innovative productions.

Kasper Val Larsen & Camille Ziggie Thisell

Kasper and Camille has together over 30 years of industry experience and our squad gives us the possibility to work with a playful, hearty and sturdy team when needed

We are a part of the local audiovisual network LILLYWOOD.com in Lillehammer, Norway

CHANGE IS THE NEW NORMAL

Wanna' work with? Drop us a line: Lillewood@lillewood.com

Credits:

Camille Z Thisell

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.