Zeur Niet Logo! Gemaakt door: Jasmina van de Kraats

Vooronderzoek/Feedback

Ik bezocht eerst hun website op : http://www.zeurniet.net .

Ik las de teksten en bekeek de foto's naar de dingen die er uitstraalde. Ik kreeg daaruit een G sleutel en de kleuren wit en rood, omdat ze rode en witte kleding droegen.

Schetsen

  1. Schets: Voor de schetsen bedacht ik eerst een bloem waaruit muzieknoten kwamen omdat sommige mooie bloemen droegen.
  2. Schets: Eerst wou ik een sjaal met een muziek noot maken om de klanken uit te stralen en dat je weet dat het over muziek gaat en de sjaal was er bij om de rooie en witte kleuren uit te stralen van hun groep.
  3. Schets: Een G sleutel leek het beste voor de logo doordat je altijd op een muziekblad altijd aan het begin van het liedje een G sleutel ziet, daarom voegde ik het sjaaltje er bij met hun koor kleuren rood en wit.

Typografische schema

Voor het soort lettertype dat bij het koor paste moest netjes en ook weer vrolijk zijn daardoor koos ik Monotype Corsiva

Moodboard

Hier in staan de uitgewerkte schetsen waarbij ik teste welke kleuren in de schaal leuker stond en welke niet ook staat er welke kleuren er in de logo zaten en welke lettertype in de logo zaten en welke dingen ik had gebruikt om me te helpen met het maken van een logo.

Logo

Uit eindelijk werd het dit als logo. Ik koos hiervoor omdat het de kleuren wit en rood de kleuren van het koor uitstraalden en de G sleutel van een muziek blad met daarnaast Zeur Niet de naam van het koor.

Created By
Jasmina van de Kraats
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.