Arbeidsprøvar Film

Kortfilm: Noe som skjedde jobben (2017)

NOE SOM SKJEDDE PÅ JOBBEN FOREGÅR PÅ EIN LITEN PLASS MED EIN LITEN BENSINSTASJO

Noe som skjedde på jobben er ein vittig liten mørk komedie. Handlinga skjer på ein liten plass med ein liten bensinstasjon ein eller anna plass i bygde-Norge. Dette var ein ambisiøs, men artig, produksjon.

Kortfilm: Noe som skjedde på jobben (2017)

Lengde: 15 min

Regi: Vidar T. Aune

Foto: Vegard Jonsson

Lysmester: Sondre Lysne

Følg Noe som skjedde på jobben på Facebook

Förändring fryder (2017)

Det er ikkje alle som setter like stor pris på IKEA-handling

Er IKEA eit ondt selskap som går ekstremt langt for å auke sin profitt? Förändring fryder ein ein søt komedie om kor jævlig ein tur på IKEA faktisk kan vere.

Förändring fryder (2017)

Regi: Astrid Thorvalsen & Erik Paulsen

Lengde: 21 min

Foto: Thomas Lind

Lysmester: Sondre Lysne

No er heile filmen tilgjengeleg på internetet på forandringfryderfilm.no

Spelefilm: Nocturne (2016)

Nocturne er ein Mystery/Thriller med mange forskjellige uttrykk.

Nucturne handlar om pianisten Daniel som er villig til å ofre alt for komponere det perfekte stykket. Det fører han inn på ein veg der det kan vere vanskeleg å skilje mellom kva som er ekte og fantasi.

Nocturne er ein del av masteroppgåva til 2014-2016 kullet på Film- og videoproduksjon ved NTNU. Til tross for ein teknisk, praktisk og forteljarteknisk komplisert film, vart den produsert med veldig begrensa midlar. Nocturne har mange forskjellige visuelle uttrykk i løpet av filmen, samt ein klar historiebue i bilda – ein vanskeleg, men veldig gøy film å produsere.

Nocturne (2017)

Regi: Erik Paulsen

Lengde: 110 min

Foto: Kristoffer Bergensen & Karoline Thyri

Lysmester: Sondre Lysne

Arbeidsprøver frå filmen i videoen over

Et gammelt piano (2015)

I Et gammelt piano måtte me endre lyssetting innafor same klippet.

Et gammelt piano er eit ein film om alle dei gode minna som kan vere knytta til ting, sjølv om dei kanskje er dekka i halvfulle ølboksar. Denne filmen er eit veldig godt eksempel på kva som kan forteljast nesten utan dialog.

Dette var ein veldig spennande film å spele inn. Visuelt var det viktig å reflektere hovudpersonens følelsar, noko som ikkje er like lett når dei kan endre seg på sekunder. I filmen er det fleire eksempel på behov for å endre stemning og lyssetting i same klipp. Då held det ikkje berre med dimmarar, praktiske element som gardiner må også brukast.

Kortfilm: Et gammelt Piano (2015)

Lengde: 7 min

Regi & manus: Ann Britt Pedersen

Foto: Ulrik Wigenstad

Lysmester: Sondre Lysne

Bruden (2015)

Er det mogeleg for ei brud å ha det motsette av kalde føtter? Dette er ein liten komedie om prestens forsøk på å redde dagen.

Bruden (2015)

Lengde: 4 min

Regi & manus: Kristian Uhlving

Foto: Sondre Lysne

Nattmaren (2014)

Nattmaren: ein skrekkfilm med unger som publikum

Nattmaren var vårt forsøk på å lage ein skrekkfilm med unger i målgruppa. Sjå filmen under:

Kortfilm: Nattmaren (2014)

Lengde: 17 min

Regi: Benedicte Dalen

Foto: Sondre Lysne

Fjernlys (2013)

Fjernlys er ein kort Sci-Fi skutt på minimalt budsjett. Sjå utdrag frå filmen under:

Kortfilm: Fjernlys (2013)

Lengde: 8 min

Regi: Erlend Ose & Mathilde Dokka Sveen

Foto: Sondre Lysne

WEB-serie: Svart vår (2013)

Svart vår er ein nordic-noir web-serie produsert av Student-TV i Trondheim. Serien hadde stort visuelt fokus, som gav meg som fotograf mykje spelerom. Sjå arbeidsprøver frå serien under:

WEB-Serie: Svart vår (2014)

Lengde: 4 episodar x ca 6min

Foto, co-regi, klipp: Sondre Lysne

Alle episodane er tilgjengeleg på www.underdusken.no

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.