Principi de Curs Junts creant ambient

8 de setembre de 2 016

El dia que començarem el curs feia molta calor, però això no ens va impedir fer els jocs que necessitàvem per a conéixer-nos millor. Va ser molt divertit i una manera agradable de tornar al col·legi. Férem algunes fotos que pots trobar fent clic ací

Hem posat molta il·lusió en la decoració del col·le, a part de perquè ens agrada, perquè el tema d'aquest any gira al voltant de la nostra escola: conéixer-la millor, embellir-la i fer-la més nostra. Cada figura del hall està feta por tots els alumnes d'una classe i també hi ha una figura feta per tots els mestres, així que tots hem posat un poquet de nosaltres al hall. La figura que veieu a la dreta és la dels mestres i les dues que estan a la seua esquerra són les de cinqué!

Hem decorat els passadissos amb una "reproducció"del col·legi i dels nostres alumnes, que baixen en globus preparats per a millorar-lo, fer-lo més verd, mes bonic i més ecològic. Per això el material principal ha sigut el paper de periòdic. Férem les fotos de cadascú en "posició de estar penjant" i ells pintaren i decoraren el seu globus. El mural encara no està acabat, però ja va perfilant-se.

També hem preparat les nostres biblioteques d'aula i tenim un dia fix per a llegir llibrement: llegim per plaer i comentem el llibre amb els companys per a recomanar-lo a qui pensem que li pot agradar. Estem decorant les biblioteques i organitzant els llibres i els préstecs. També hem posat en marxa les tertúlies literàries dialògiques, amb El Petit Príncep, en valència i El Gigante Egoista, en castellà. Si voleu informació sobre el valor i el funcionament d'aquestes tertúlies, podeu mirar aquest enllaç

Som molt conscients de la necessitat de preparar-los perquè sàpiguen treballar en equip i durant tot aquest trimestre aprendran tècniques per a estudiar, treballar,corregir i avaluar en grup. Perquè vegen el potencial de la classe quan treballem junts hem fet uns murals sobre les cél·lules que ens han quedat molt xulos.

Com de bonics han quedat els murals!! Els murals dels regnes dels éssers vius per a les exposicions orals són xicotets, però útils i fets amb molta il·lusió. Per al 9 d'Octubre feren unes auques precioses contant la història de Jaume I. I a la classe de Plàstica, després dels monstres lectors han fets tigres i autoretrats increïbles.

A més a més, volem perdre la por a parlar en públic, així que ja estem començant amb les presentacions de naturals, els discursos d'un minut, les presentacions de llibres...

I Halloween...

Ja està acabant el mes i seguim en marxa....Al final de novembre...més. Que passeu un mes genial i fins a la pròxima!!

Created By
Les tutores de Cinqué
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.