Loading

Michael Hejmadi Læge, forfatter, foredragsholder, far

Michael Hejmadi-Pedersen er speciallæge i Almen Medicin, praktiserende læge på Fyn og iværksætter. Som speciallæge er han bl.a. rådgiver for regionen i eksponentiel medicin, og projektansvarlig i en række tiltag, der bl.a. omfatter brug af kunstig intelligens til sygdomsbehandling.

Udgivelser

Forfatter til bogen Anti-age

Drømmen om evigt liv har fulgt mennesket siden tidernes morgen, og nu kan håb og handling bringe os et stort skridt nærmere drømmens realisering. Vi lever længere og længere med flere og flere raske og aktive år. Alene de sidste 100 år er levetiden øget med tre måneder hvert år. Samtidig oplever vi en teknologisk acceleration med nye videnskabelige, teknologiske landvindinger.

Selvom drømmen evigt liv gennem tiderne har optaget mange, blinker de røde advarselslamper i de fleste kulturer verden over. Vi får altid at vide, at et evigt liv vil føre til en tilværelse i meningsløshed og ulykke til trods for, at verdens religioner lover evigt liv. Efter døden.

Anti-Age tegner et billede af en fremtid, som snart er indenfor rækkevidde, hvor et væsentligt længere liv vil blive normen. Hvad er drøm? Og hvad er håb? Og hvad kan du selv gøre? For aldring er overraskende nok ingen naturlov. Dø vil vi forsat, men aldring som mellemstadie mellem liv og død vil blive mindre og mindre dominerende, og snart vil vi kunne springe det helt over og sige: Vi mennesker fødes og vi dør.

Bud nr. 1: Bekæmp aldring

Aldring er vor tids største dræber og bør være den vigtigste politiske opgave. Af de godt 50.000 dødsfald om året i Danmark, skyldes størstedelen aldersrelaterede sygdomme. Vi kan gøre noget ved det, og vi bør gøre noget ved det.

John F. Kennedy satte gang i rumkapløbet med ordene: ”We do this, not because it is easy, but because it is hard”. Bill Clinton satte gang i det projekt, der kortlagde det menneskelige genom. Barak Obama nåede inden sin afgang både at sætte gang i The White House ”Brain Initiative” og også i en kamp mod cancer, det såkaldte ”Biden Cancer Initiative”. Tiden er inde til at rette sigtekornet mod den største dræber af dem alle: aldring. Initiativet kunne passende døbes ”The Life Initiative”.

Michael Hejmadi-Pedersen

Michael Hejmadi-Pedersen er født i 1977 i Silkeborg, som søn af en indisk ingeniør og en dansk programmør. I dag er han speciallæge i Almen Medicin, praktiserende læge på Fyn og iværksætter. Som speciallæge er han bl.a. rådgiver for regionen i eksponentiel medicin, og projektansvarlig i en række tiltag, der bl.a. omfatter brug af kunstig intelligens til sygdomsbehandling.

Som læge har han ansvaret for 2000 menneskers sundhed. Og som iværksætter har han siden 2013 opbygget en lægepraksis med 8 ansatte. I dag gift med en læge og har tre børn i alderen 3 til 9.

Når Michael ikke har travlt med at sørge for en lang række patienters helbred direkte såvel som indirekte, så holder han bl.a. oplæg på skoler omkring fremtidens teknologi og VR, samt for speciallæger i almen læge praksis. Alternativt skriver han artikler om PDA’er, Mikrobiomet og retsantropologi

I hans unge dage var han medstifter af studmed.dk - en portal til medicinstuderende landet over, og senere var han med til at starte den lægepraksis, han i dag driver med tre andre.

Foruden sit hverdagsjob som læge i en delt praksis på fyn, er han medlem af en sundhedskomite i sydjylland.

Skriv
Profil

Råd 2. Find Balance

Den tid er væk, hvor livet bestod af først 40 års arbejde og derpå fem års otium før døden. Arbejde er godt, og læring er godt – hele livet – men balance er nødvendig.

Kontakt

  • Mangler du en foredragsholder, der kan fortælle autentiske historier fra virkeligheden og sætte dem i kontrast til den sundhedsteknologiske udvikling på en karismatisk måde?
  • Mangler du en sparringspartner i forhold til iværksætteri eller fremtidsdiskussioner indenfor sundhed og IT?
  • Så kontakt mig på mail: hejmadi@gmail.com
  • Mangler du en håndværker, som har helt styr på sit håndværk. Så skal du bestemt ikke kontakte mig

Credits:

Thomas Emil Sørensen

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.