Menorca Eiland in je hart....

Menorca ligt in de Middellandse zee en is onderdeel van de eilandengroep Balearen.

Memorca is kleiner dan broer Mallorca en broer Ibiza.

Ciutadella is de voormalige hoofdstad (tegenwoordig is dat Mahon) en een oud stadje met veel historische allure.

Sfeervolle oude haven.

Mooie vergezichten en zonsondergangen.

Kustlijn van Mallorca bij helder weer.

De enige berg is de Monte Torro. De "berg" is 350 meter hoog.

Uitzicht op een dampig Fornells.

Vanaf de Monte Torro kijk je het hele eiland over.

Op de top staat een klooster.

Hoogste punt.
Bescheiden kerkje.
Madonna

Leuke strandjes.

Veel goed bewaard gebleven prehistorie en historie.

Prehistorische nederzetting.

Menorca is landschap en rust, beschermd en gastvrij.

Gerestaureerde oude hutten van stenen.

Landschappelijk de moeite waard.

Veel muurtjes waarmee de stenen die van het land worden verwijderd nuttig worden gebruikt.
Middellandse zee.
Mahon

Mahon is de hoofdstad met de grootste natuurlijke zeehaven ter wereld en het vliegveld.

Einde.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.